חידושים בחקר ירושלים

Hidushim.jpg
ד"ר אייל ברוך, ד"ר איילת לוי רייפר, פרופ' אברהם פאוסט