אתגר המיגדר

margalit1.jpg
פרופ' מרגלית שילה

אתגר המגדר, נשים בעליות הראשונות, חושף את חייהן של נשים בארץ ישראל  בשלהי המאה התשע- עשרה ובראשית המאה העשרים ואת חלקן בבניין הארץ. ההגעה לארץ היתה לא רק מהפכה גיאוגרפית, כלכלית וחברתית, אלא גם ראשיתה של מהפכה מיגדרית. ליד "העברי החדש" צמחה דמות חדשה ומורכבת: "העברייה החדשה". 

הספר מציב מול עינינו איכרות ראשונות מפתח תקווה, סופרות ראשונות - בנות עיר ובנות מושבה - פועלות בחוות כנרת, שומרות מסג'רה, אזרחיות מיפו ומתל אביב, נערות שנפלו לזנות במוצאי מלחמת העולם הראשונה, ועוד.

המהות הנשית - זו המסורתית, שכמו ננטשה וזו החדשה שנתעצבה בארץ - מוצגת תוך דיון מעמיק ומאתגר.