ראש המחלקה

פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן

דוא"ל
lilach.rosenberg@biu.ac.il
משרד
בניין הפקולטה ליהדות 410 חדר 239
שעות קבלה
ימי שלישי, 12-13, בתיאום מראש 

קורות חיים
מחקר

ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן,  מרצה בכירה במחלקה, בעלת תואר ראשון שני ושלישי מהחוג ללימודי א"י וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.

תחומי התמחות ועניין:

 • היסטוריה חברתית של ארץ ישראל בעת החדשה (שלהי התקופה העות'מאנית והתקופה המנדטורית): חברה, תרבות, התיישבות, מאבק
 • מדינת ישראל - שנים ראשונות לעצמאות: היבטים של חברה, תרבות והתיישבות
 • הציונות הדתית
 • נשים ומגדר בתולדות היישוב ומדינת ישראל
פרסומים

List of Publications

Prof. Lilach Rosenberg-Friedman

     

Books (as author)

 1. Rosenberg-Friedman Lilach, Birthrate Politics in Zion: Judaism, Zionism and Modernity in Mandate Palestine (1920-1948), Indiana University Press, 2017
 2. Rosenberg-Friedman Lilach, Revolutionaries Despite Themselves:

Women and Gender in Religious Zionism in the Yishuv Period, Yad Ben-Zvi press, Jerusalem 2005 (363 pages) (Heb.)

 

                                                                                                             Books (as editor)

 1.  Rosenberg-Friedman Lilach and Recanati Yitzhak, One Hundredth Anniversary of Religion-Zionist Education, an anthology, Yad Ben-Zvi and the Religious Education Administration Press, Jerusalem 2011 (396 pages) (Heb.)
 2. Rosenberg-Friedman Lilach, From Faith to Action: Seventieth Anniversary to Emunah Movement, an anthology, published by Emunah Movement, Jerusalem 2006 (347 pages) (Heb.)

 

Articles and Chapters in Books

 1. Rosenberg-Friedman Lilach, "Orthodox, Zionist, Socialist, Female: A New Identity for Women in the Early Religious Kibbutzim", in: Sylvie Fogiel-Bijaoui and Rachel Sharaby (eds.), Dynamics of Gender Borders: Women in the Kibbutz and the Moshav, Magnes and De Gruyter, Jerusalem, Berlin and Boston, 2017, pp. 39-61.
 2. Rosenberg-Friedman Lilach, "Israel's Immigration Processes in the 1980s as Reflecting a Decade of Contrasts", Israel – the Forth Decade [Idan], Yad Ben-Zvi press, pp. 269-292 (Heb.)
 3. Rosenberg-Friedman Lilach, "Shaping a New Religious-Female Identity: The Case of Woman I the early years of the Religious Kibbutz", in: Fogel-Bijaoui, Sylvie, and Sharabi, Rachel, (eds.), Private and Public: Women in the Kibbutz and the Moshav, Yad Tabenkin press and Magnes press, Jerusalem 2013, pp. 53-83 (Heb.)
 4. Rosenberg-Friedman Lilach, "'Traditional Jewess' or 'New Hebrew Woman': Female Identity in the Religious Moshav at the time of the Yishuv", in: Fogel-Bijaoui, Sylvie, and Sharabi, Rachel, (eds.), Private and Public: Women in the Kibbutz and the Moshav, Yad Tabenkin press and Magnes press, Jerusalem 2013, pp. 161-189 (Heb.)
 5. Rosenberg-Friedman Lilach, "Contemporary Sight at Feminist  

Initiatives of Religious Women in the Yishuv Period", in Cohen, Tova, (ed.), To Be a Jewish Woman, 4 (2007), pp. 127-140 (Heb.)

 1. Rosenberg-Friedman Lilach, "The Religious Woman Pioneer in Eretz Israel, 1920-1948: An Encounter With Femininity, Religiosity and Pioneering", in Shilo, Margalit (ed.), To Be a Jewish Woman, Jerusalem 2001, pp. 308-322 (Heb.)              

 

                                                                                                     Articles in periodicals

 1. Rosenberg-Friedman Lilach, "The National Character of the Yishuv and Its limitations: the Birthrate Committee of the National Council as a Case Study", Cathedra (Heb.) (in press)
 2. Rosenberg-Friedman Lilach, Geula Paran and Avi Ori, " The Six Day War and the Yom Kippur War and their Implications on Medical Rehabilitation in Israel (1967 to 1974)", Iyunim Bitkumat Israel , 2017, pp. 247-275 (Heb.)
 3.  Rosenberg-Friedman Lilach, "Beit Tse'irot Mizra'hi as a Reflection of the Complicated Portrait of the Religious Zionist Women", Dor Ledor 50 (Heb.) (in press)
 4. Rosenberg-Friedman Lilach, "Abortion in the Yishuv during the British Mandate Period: A Case Study of the Place of the Individual in a Nationalistic Society," Jewish History, 29, 3 (2015), pp. 331-359
 5. Rosenberg-Friedman Lilach, Geula Paran and Avi Ori, "The development of Rehabilitation Medicine's concepts in Israel, 1948-1974", Harefuah 154, 7 (July 2015), pp. 1-6 (Heb.)
 6. Rosenberg-Friedman Lilach, "Godfather of Fertility”:  David Ben-Gurion and his Dualistic Approach to Natalism, 1936-1963", Middle Eastern Studies 51, 5 (Sept. 2015), pp. 742-766.
 7. Rosenberg-Friedman Lilach, "Abortions as a Reflection of the Yishuv's Complexity: a comparative perspective" Iyunim Bitkumat Israel 24 (Dec. 2014), pp. 1-38 (Heb.)
 8. Rosenberg-Friedman Lilach, "Nationalism, Gender and Feminine Identity: The Case of Post-World War II Zionist Female Emissaries", European Journal for Jewish Studies, 8, 2 (2014), pp. 194-216
 9. Rosenberg-Friedman Lilach, "National Mission, Feminine Identity and Female Leadership in a Mythical Masculine Organization: The Story of Ada Sireni, the Head of the Mossad Le'Aliya in Italy in 1940s", Women's Studies, 43, 5 (2014), pp. 589-618                                                                                                
 10. Rosenberg-Friedman Lilach, "The marriage debate in the Shertok (Sharet) family: A Case Study of Religious-Cultural Perceptions in the Yishuv during the 1920s",  Israel Studies Review, 27, 1 (Summer 2012), pp. 98-124.
 11. Rosenberg-Friedman Lilach, "Traditional revolution: the marriage debate in the religious kibbutz  - A Comparative View", Journal of Israeli History, 31, 1 (Mar. 2012), pp. 109-128                                                                            
 12. Rosenberg-Friedman Lilach, ""Conservatism Blazes the Trail: On the  Image of Religious-Zionist Women Leaders during the Yishuv Period", in Shilo, Margalit and Gideon Katz (eds.), Iyunim Bitkumat Israel [Gender in Israel: Thematic Collection], (2011), vol. 1, pp. 409-438 (Heb.)
 13. Rosenberg-Friedman Lilach, "The Yishuv's Women and the Ha'apala: The Question of their Identity", Israel 18 (Dec. 2011), pp.  157-181(Heb.)
 14.  Rosenberg-Friedman Lilach, "Unforgettable Heroine? The Place and Status of Ada Sereni in the Collective Memory", Cathedra 137, (Fall 2010), pp. 147-178 (Heb.)                                                                                                        
 15.  Rosenberg-Friedman Lilach, "'The Woman in the Black Dress': Leadership Characteristics of Ada Sereni as head of the The Mosad Le-Aliyah Bet", Alei Zait Va-Herev 10 (2010), pp. 100-130 (Heb.)                                                      
 16. Rosenberg-Friedman Lilach, "Female Emissaries: A Feminine Creation?", Iggud: Selected Essays in Jewish Studies, 2, June 2009, pp. 181-197 (Heb.)   
 17. Rosenberg-Friedman Lilach, "Did National Undertaking Contribute to Female Empowerment? The Pre-state JNF Shelihot Female Emissaries as a Case Study", Moreshet Israel, 6 (May 2009) pp. 91-126 (Heb.)                                         
 18. Rosenberg-Friedman Lilach, "Nationalism, Gender, and Religious Education: The Founding and Failure of the First Ulpana as a Case Study", Jewish Culture and History 11, 3 (Winter 2009), pp. 59-78
 19. Rosenberg-Friedman Lilach with Shilo Margalit, "A Feminist Tale of Declared Feminism: The Women of the National Religious Zionism Movement", Massekhet, 9 (Fall 2009), pp. 181­-190 (Heb.)                                               
 20. Rosenberg-Friedman Lilach, "Nationalization of Motherhood and Stretching of its Boundaries: Shelihot Aliyah and Evacuees in Eretz Israel in the 1940s", Women's History Review, 17, 5 (Nov. 2008), pp. 767­-785                             
 21. Rosenberg-Friedman Lilach, "Identities in Conflict: The Case of Shlihot (Female Emissaries) to Europe after the Holocaust", Israel, 11 (2007), Tel Aviv University, pp. 121-155 (Heb.)                                                                    
 22.  Rosenberg-Friedman Lilach, "The Complex Identity of Religious-Zionist Women in Pre-State Israel, 1921-1948", Israel Studies, 11, 3 (Fall 2006), Ben-Gurion University of the Negev and Brandeis University, pp. 83-107            
 23. Rosenberg-Friedman Lilach, "Perceptions of Women and the Family in the Kibbutz Society: The Evacuation of Women and Children during the War of Independence", Jerusalem and Eretz-Israel, 6 (2008) pp. 105-136 (Heb.)
 24. Rosenberg-Friedman Lilach, "The Feminine Identity of the JNF     Female Emissaries", Etmol (Dec. 2007), pp. 26-27 (Heb.)
 25. Rosenberg-Friedman Lilach, "The roots of Emunah Organization", in: Rosenberg-Friedman Lilach (ed.), From Faith to Action: Seventieth Anniversary to Emunah Movement, an anthology, published by Emunah Movement, Jerusalem 2006 pp. 13-26 (Heb.)
 26. Rosenberg-Friedman Lilach, "The First Bnei Akiva Ulpana in Pre-State Israel: Setting the Foundations for New Gender Concepts", Dor Ledor, Tel Aviv University, 24 (2004), pp. 69-90 (Heb.)                                                       
 27. Rosenberg-Friedman Lilach, "The Religious Women Fighters in Israel's War of Independence: a New Gender Perception or a Passing Episode?", Nashim, 6 (fall 2003), pp. 119-147                                                                                     
 28. Rosenberg-Friedman Lilach, "Training Farms for Religious Women Laborers, 1925-1939", Cathedra, 90 (Dec. 1998), pp. 87-114 (Heb.)

 

      Reviews of Books in periodicals

 

 1. Rosenberg-Friedman Lilach, "Heroines of the Holocaust in Israeli Society", A Review of Sharon Geva, To the Unknown Sister: Holocaust Heroines in Israeli Society, Migdarim series, Tel-Aviv: Hakibbutz Hameuchad, in: Cathedra 156 (2015), pp. 194-198 (Heb.)
 2. Rosenberg-Friedman Lilach, A Review of Deborah Bernstein,  Women on the Margins: Gender and Nationalism in Mandate Tel-Aviv, Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 2008, in: Zion, 76, 1 (2011), pp. 106-111 (Heb.)
 3. Rosenberg-Friedman Lilach, A Review of Ester Karmel-Hakim, Hanna Maisel's Lifelong Mission: Agricultural Training for Women, Jerusalem: Yad-Tabenkin 2007, in: Zion, LXXIII, 4 (2008), pp. 520-524  (Heb.)
 4.  Rosenberg-Friedman Lilach, "A Collective Biography: Review of a   book by Smadar Sinai: Miriam Baratz: Portrait of a Pioneering   Woman", Ramat Efal 2003, in: Zmanim, 83 (Summer 2003), pp. 102-   105 (Heb.)

 

 

 

Entries in Encyclopedia

 

 1.  Rosenberg-Friedman Lilach, "Women in the Israeli Military", in: Judith R. Baskin (ed.), The Cambridge Dictionary of Jewish History, Religion, and Culture, Cambridge University Press (4 pages), 2011.
 2. Rosenberg-Friedman Lilach, "The Hebrew Language Revival", in: Judith R. Baskin (ed.), The Cambridge Dictionary of Jewish History, Religion, and Culture, Cambridge University Press (3 pages), 2011.
 3.  Rosenberg-Friedman Lilach, "Women in the Kibbutz Hadati Movement", in: Shalvi, M., Hyman, P., and Izraeli, D., (eds.), Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, Shalvi Publishing, Jerusalem  2006 (29 pages)
 4.  Rosenberg-Friedman Lilach, "Women in the Orthodox Zionist Movements", in: Shalvi, M., Hyman, P., and Izraeli, D., (eds.), Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, Shalvi Publishing, Jerusalem 2006 (24 pages).

 

תאריך עדכון אחרון : 23/05/2022