פרופ' אמריטוס

פרופ' דוד אדן-בייביץ

דוא"ל
dbayewitz@gmail.com
שעות קבלה
יום ב: 16:00-15:00
  מחקר

  פרופסור לארכיאולוגיה

  בעל הקתדרה לארכיאולוגיה על שם ד"ר סיימון ררוטהאמר

  ראש המכון לארכיאולוגיה

  Guest Senior Scientist, Lawrence Berkeley National Laboratory

   

  תואר ראשון (B.A) בארכיאולוגיה והיסטוריה של עם ישראל 1978, האוניברסיטה העברית.
  תואר שני (summa cum laude (M.A בארכיאולוגיה 1982, האוניברסיטה העברית.
  תואר שלישי (summa cum laude  (Ph.D בארכיאולוגיה 1986, האוניברסיטה העברית.

  מחקריי מתמקדים בהיסטוריה התרבותית, הכלכלית והישובית של ארץ ישראל בתקופה הרומית. אני משתמש בכמה סוגי עדויות בלתי תלויות, שמקורם בחפירות וסקרים ארכיאולוגיים, במחקר ניסויי--אנליזה מדויקת של קרמיקה ארכיאולוגית על ידי קבוצת המחקר שלנו, מאוניברסיטת בר-אילן וה- Lawrence Berkeley National Laboratory, ועבודה ניסויית אחרת--ובחקר מקורות ספרותיים מהתקופה הרומית. מרכיב חשוב מעבודתי עוסק בישום שיטות וגישות מחקר חדשות לבירור שאלות ארכיאולוגיות והיסטוריות (במימון The United States National Science Foundation, The United States Israel Binational Science Foundation, הקרן הלאומית למדע ומקורות נוספים). ישומים אלה רלונטיים גם למחקרים באזורים ותקופות אחרים.

  תחומי התעניינות מחקרית

  • שימוש בגישות ניסוייות ושיטות מחקר חדשות לבירור שאלות ארכיאולוגיות והיסטוריות.
  • ההיסטוריה התרבותית, הכלכלית והיישובית של תושבי ארץ ישראל בתקופת השלטון הרומי.
  • היחס בין עדויות ארכיאולוגיות ואנלטיות, לבין ידיעות ממקורות חז"ל ומספרות חיצונית.
  • שיטות למחקרי שדה ארכיאולוגיים ויישומן לחקר מערכים ותהליכים יישוביים.
  • כלי חרס ארכיאולוגיים.

  מחקרים בשנים האחרונות

  • ריכוזי כסף בקרמיקה עתיקה כעדות להערכת אופיים של שרידים ארכיאולוגיים (Adan-Bayewitz et al. 2006, 2010).
  • אנליזה כימית של כלי חרס כאמצעי סיוע לתיארוך אתרים ושכבות ארכיאולוגיים  (Adan-Bayewitz et al. 2008, 2009).
  • מחקר השוואתי של שיטות למחקרי שדה ארכיאולוגיים, באתרים דביה, יהודיה, גמלא ובאתרים אחרים בגולן, 2001 -   (עם ח' בן דוד).
  • קשרים בין צפון ארץ ישראל ואזור ירושלים בסוף תקופת בית שני (Adan-Bayewitz et al. 2008, in press.)
  • אבחנה בהרכבים הכימיים ובצורות כלי החרס משני מוקדי יצור באתר אחד ומשמעותה המתודולוגית (Adan-Bayewitz et al. 2009).
  פרסומים

  תאריך עדכון אחרון : 29/02/2024