המאבק על הקול- נשות היישוב וזכות הבחירה 1926-1917

970186_10151595356079316_1838374567_n.jpg
מרגלית שילה

יד יצחק בן צבי, ירושלים תשע"ג/2013

מתי קמה מפלגת הנשים הראשונה בארץ-ישראל? מי היו מנהיגותיה? מה היו מטרותיה?

ספר זה מגולל את סיפורן של הפמיניסטיות הראשונות ביישוב היהודי בארץ-ישראל.

התארגנות פוליטית זו התחוללה על רקע המאבק האוניברסאלי למען שוויון זכויות לאישה ועל רקע הכמיהה של החברה הציונית בארץ לכונן יישוב יהודי דמוקרטי.

במוקד המאבק ניצבו השאלות: האם נשים זכאיות לבחור ולהיבחר ל"אסיפת הנבחרים" (אמה הורתה של הכנסת)?, האם בארץ-ישראל ייקבע כי "חוק אחד ומשפט אחד לאיש ולאישה"?

הספר שלפנינו מסרטט את דמויותיהן של הלוחמות, את תפיסתן הפמיניסטית ואת דרכן הפתלתלה להשגת זכות הבחירה הנכספת. מאבק זה של נשות ישראל היווה צעד ראשון במסלול הארוך לקראת שוויון זכויות בחברה הארץ ישראלית.