מסלול: ארכיאולוגיה של ארץ ישראל

 

חקר השרידים והתרבות החומרית של ארץ-ישראל בכל התקופות: העידן הפרה-היסטורי, תקופת הברונזה והברזל, התקופה ההלניסטית-רומית-ביזנטית, וימי הביניים. בין התחומים הנלמדים: ארכיטקטורה, קרמיקה, ובוטניקה ארכיאולוגית. לחצו כאן לרשימת הקורסים 

 

ארכיאולוגיה ותרבות חומרית - חקר השרידים והתרבות החומרית של ארץ-ישראל בכל התקופות. הכרת האדם החברה והתרבות בימי קדם בשילוב התמחות מעשית בארכיאולוגיה, כולל 3 שבועות של  חפירה ארכיאולוגית לימודית (שבוע בסיום השנה הראשונה, ובשבועיים נוספים לאחר שנת הלמודים השניה.).

העידן הפרה-היסטורי,תקופת הברונזה והברזל,התקופה ההלניסטית-רומית-ביזנטית,ימי הביניים,

בוטניקה ארכיאולוגית (שרידי הצמחים כעדות לבני האדם שהשתמשו בהם).

 

מסלול לתעודת ארכיאולוג חופר:  

קורסים יחודיים בארכיאולוגיה מעשית. על המעוניינים לקבל תעודת חופר  לחפור סה"כ שבעה שבועות (התעודה כרוכה בהשלמת חפירות וקורסים. ראה להלן סעיף ד' 8). מגמה זו נועדה להכשיר בוגרים למחקר בכל ענפי הארכיאולוגיה.

 

 למסלולי הלימוד ולפרטים נוספים אודות התואר הראשון