עבודות דוקטורט בוגרי המחלקה

 

  דוד נחמן, ההלכה בכתבי יוסף בן מתתיהו, חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשסד.

(בהנחיית פרופ' זאב ספראי)

 

  קמינסקי תמר, נשות עין חרוד כמעצבות חברה מחדשת ומשתנה 1949-1948, חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ב.

(בהנחיית פרופ' מרגלית שילה וד"ר לילך רוזנברג-פרידמן)

 

גרין רעות, עיצובה של המשפחה העברית במושבות 1914-1882, חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ב. (בהנחיית פרופ' מרגלית שילה )

 

פארן גאולה, "ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם", התפתחות הרפואה השיקומית בישראל כבבואה לתמורות בחברה הישראלית  (1948 - 1974), חיבור לשם קבלץ התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, תשע"ד.

(בהנחיית ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן, ופרופ' אבי עורי מן הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב)

 

עמינדב יצחקי, הרב מאיר בר אילן- מנהיגה של הציונות הדתית בארץ ישראל, 1926-1949, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה.

(בהנחיית ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן)

 מרגליות טובי, ייסוד והתפתחות מקצוע ושירותי הריפוי בעיסוק בישראל 1979 בשנים -1940 כבבואה לתמורות בחברה הישראלית, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ו

(בהנחיית ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן)

 עליזה בלוך, עיצוב מערכת החינוך העל-יסודית בעיירות הפיתוח בתקופה שבין הרפורמות (1995-1969) – סוגיות, התמודדויות ודילמות, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ו

(בהנחיית ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן וד"ר יאיר זלטנרייך)