הקול הנשי הירושלמי, מבוא לכתבי נשים למדניות בירושלים

qvl_nshy_yrvshlmy.jpg
מרגלית שילה
מרכז דינור, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ד.