זהו(ת) החמ"ד - מאה שנים לחינוך הציוני-דתי

spr_khmd_krykh.jpg
לילך רוזנברג - פרידמן ויצחק ש' רקנטי

יד יצחק בן צבי,  ירושלים, 2011

שורשיו של החינוך הממלכתי-דתי (החמ"ד) ניטעו לפני למעלה ממאה שנה, ותולדותיו זהו(ת) החמ"ד שזורים בסיפור הציוני. במהלך הזמן שחלף נחשף חינוך זה לתמורות טכנולוגיות, לתהליכים חברתיים מגוונים, ומעל הכול הושפע מהקמת מדינת ישראל.

אירועים ותמורות אלה הציבו בפני החינוך הדתי אתגרים לא מעטים שעמם הוא מתמודד עד עצם היום הזה. לאחר מאה שנים ליצירה חינוכית זו ושישים ושלוש שנים להקמת מדינת ישראל - "אתחלתא דגאולה" לתפיסתה של הציונות הדתית המצויה בבסיס תפיסת החינוך הממלכתי-דתי - כינסנו מאמרי הגות ורשימות במבט אישי בספר-אלבום חגיגי, המתבונן בהערכה על מפעל זה, אך בד בבד אינו מתעלם מהאתגרים המונחים לפתחו ומציע גם מבט לעתיד.

החינוך הדתי רווי קונפליקטים; הוא נע על הציר שבין "לחוד" ובין "ביחד". ספר זה מבקש להציג את זהותו המורכבת של החמ"ד באמצעות ארבעה שערים מרכזיים המהווים מבט מהפרט אל הכלל. הללו מכילים את 'תעודת הזהות' של החמ"ד, דנים בזהות האישית שלה עוברים דרכו, מתלבטים בזהות החברתית המאפיינת אותו ובוחנים את זהותו הקהילתית- הממלכתית. בכל אחד מהשערים רשימות ואיורים המציגים את החמ"ד, מספרים אודותיו ומתווכחים עמו.

הספר משקף את הישגיו של החמ"ד, אך גם את המתח התמידי שבו הוא מצוי; מתח שניתן לתעלו להתפתחות, צמיחה והתעצמות.