אתרוגי ארץ ישראל

atroge_amar.jpg
זהר עמר

אתרוגי ארץ ישראל, תל אביב תשע"א.

חיבור זה עוסק בהתחקות אחר צאצאי אתרוגי ארץ-ישראל המסורתיים וגלגוליהם בימינו. האתרוגים שנזכרו בספרות חז"ל ובמקורות מאוחרים יותר היו ידועים כפירות מאכל, לרוב חסרי פיטם, שעשויים להגיע למשקל של כארבעה ק"ג. במשך מאות בשנים נהגו יהודי ארץ-ישראל להשתמש באתרוגים אלה לשם קיום מצוות נטילת ארבעת המינים, שעדיין גדלו בעת החדשה  בהרי צפת, בהרי ירושלים, בשכם, ביריחו ובאם אלפחם. אתרוגים אלה נחשבו בלתי מורכבים.
זהו סיפורם של דמויות מופת בודדות שפעלו במסירות למען שימור אתרוגי ארץ-ישראל האותנטיים ובשל כך זכו שצאצאי האתרוגים שהפיצו ממשיכים לשאת את שמותיהם: הם, על פי השמועה, טיפוסי האתרוגים הידועים בשוק ארבעת המינים בשמות שונים - ברוורמן, קיביליביץ', שלומאי, חזו"א ועוד.
המחקר מבוסס על מקורות כתובים, ובעיקר על מידע שנמסר בעל-פה, והוא מהווה השלמה לספר 'ארבעת המינים' שפרסם המחבר בשנת תש"ע.