פרופ' אסתר אשל

דוא"ל
eshelesti10@gmail.com
משרד
בנין הפקולטה ליהדות 410, חדר 236
שעות קבלה
יום ג' בין  12:00- 11:00.
  קורות חיים
  מחקר

  תחומי התמחות ועניין:

  התנ"ך; ספרות תקופת בית שני;  אפיגרפיה (חקר כתובות) של תקופת  בית ראשון ובית שני.

   

   

  פרסומים

   

  פרופסור אסתר אשל, המחלקה לתנ"ך, והמחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה

  רשימת פרסומים

  • ספרים (מחבר)
  1. Jonas C. Greenfild, Michael E. Stone and Esther Eshel, The  Aramaic Levi Document (Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha, 19). Leiden 2004 [281 pages].
  2. A. Kloner, E. Eshel, H. Korzakova and G. Finkielsztejn, Maresha III: Epigraphic Finds from the 1989-2000 Seasons (IAA Reports, No. 45). Jerusalem 2010 [440 pages].
  3. ט' אורנן, ש' אחיטוב, א' אשל וז' משל, בתוך: ש' אחיטוב וא' אשל (עורכים), לה'

  תימן ולאשרתו: הכתובות והציורים מכֻּנתילת עַג'רוד ('חורבת תימן') בסיני. ירושלים תשע"ו  [151 עמודים].

   

   

  • ספרים (עורך)
   1. E. Eshel and Y. Levin (eds.), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel. Göttingen 2013.
   2. ש' אחיטוב וא' אשל (עורכים), לה' תימן ולאשרתו: הכתובות והציורים מכֻּנתילת עַג'רוד ('חורבת תימן') בסיני. ירושלים תשע"ו.

   

   

  ג. מאמרים ופרקים בספרים    

  1.    E. and H. Eshel, "4Q471 Fragment 1 and Ma‘amadot in the War Scroll", in J. Trebolle Barrera and L. Vegas Montaner (eds.), The Madrid Qumran Congress, vol. II (Studies on the Texts of the Desert of Judah vol. XI,2) Leiden, New York and Köln 1992, pp. 611-620.

  2.    E. Eshel and M. Stone, "Exposition on the Patriarchs (4Q464)"; "Narrative (4Q464a)"; "Unclassified Fragments (4Q464b)", in J. VanderKam and others (eds.), Qumran Cave 4, XIV (DJD, XIX). Oxford 1995, pp. 215-234.

  1. ח' וא' אשל, "מעמדות במגילת המלחמה ומשמעותם לבירור השקפות אנשי קומראן בשאלת מימון התמיד", בתוך ז' ספראי, א' פרידמן וי' שוורץ (עורכים), חקרי ארץ: עיונים בתולדות ארץ-ישראל, מוגשים לכבוד פרופ' יהודה פליקס. רמת-גן תשנ"ז, עמ'  234-223.

  4.    E. Eshel, "Personal Names in the Qumran Sect", in A. Demsky, J.A. Reif and J. Tabory (eds.), These Are The Names: Studies in Jewish Onomastics. Ramat Gan 1997, pp. 39-52.

  5.    E. Eshel, "4Q414 Fragment 2: Purification of A Corpse Contaminated Person", in M. Bernstein, F. García Martínez and J. Kampen (eds.), Legal Texts and Legal Issues: Proceedings of the Second Meeting of the IOQS, Cambridge 1995, Published in Honour of Joseph M. Baumgarten. Leiden 1997, pp. 3-10.

  6.    פ' קרוס וא' אשל' "חרס ה'יחד'". בתוך א' רויטמן (עורך), יום בקומראן: החיים בכת מדבר יהודה,  קטלוג מס' 394, מוזיאון ישראל. ירושלים 1997, עמ' 37-36.

  7.    E. Eshel, "Hermeneutical Approaches to Genesis in the Dead Sea Scrolls", in J. Frishman and L. Van Rompay (eds.), The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation (Traditio Exegetica Graeca, 5). Louvain 1997, pp. 1-12.                                                                                    

  8.    E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "4Q448. Apocryphal Psalm and Prayer", in E. Eshel et al. (eds.), Qumran Cave 4: VI, Poetical and Liturgical Texts, Part 1 (DJD, XI). Oxford 1998, pp. 403-425.

  9.    E. Eshel, "The Identification of the 'Speaker' of the Self-Glorification Hymn", in D.W. Parry and E.C. Ulrich (eds.), The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls: Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues. Leiden, Boston and Köln 1999, pp. 619-635.

  10.  E. Eshel, "414. 4QRitual of Purification A", in J. Baumgarten et al. (eds.), Qumran Cave 4: XXV (DJD, XXXV). Oxford 1999, pp. 135-154.

  11.  E. Eshel, "Prayer in Qumran and the Synagogue", in B. Ego, A. Lange and P. Pilhofer (eds.), Gemeinde ohne Tempel: Community without Temple. Tübingen 1999, pp. 323-334.

  12.  E. Eshel, "4Q71b. Self-Glorification Hymn (=4QHe frg. 1?)", in E. Chazon et al. (eds.), Qumran Cave 4: XX, Poetical and Liturgical Texts, Part 2 (DJD, XXIX). Oxford 1999, pp. 421-432.

  13.  E. Eshel, "471c. 4QPrayer Concerning God and Israel", in E. Chazon et al., Qumran Cave 4: XX, Poetical and Liturgical Texts, Part 2 (DJD, XXIX). Oxford 1999, pp. 433-435.

  14. א' אשל, "קנקנים נושאי כתובות ממערת סלע". בתוך ח' אשל וד' עמית, מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא. תל-אביב תשנ"ט, עמ' -205 209.

  15.  E. Eshel, "Jeremiah, Book of", in L.H. Schiffman and J.C.  VanderKam (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, vol. 1. Oxford 2000, pp. 397-400.

  16.  E. Eshel, "Leviticus, Book of", in L.H. Schiffman and J.C.  VanderKam (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, vol. 1. Oxford 2000, pp. 488-493.

  17.  E. Eshel and H. Eshel, "Recensions and Editions of the War Scroll", in L.H. Schiffman, E. Tov and J.C. VanderKam (eds.), The Dead Sea Scrolls, Fifty Years After Their Discovery. Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20-25, 1997. Jerusalem 2000, pp. 351-363.

  18.  M. Broshi and E. Eshel, "248. 4QHistorical Text A", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1) (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 192-200.

  19.  E. Eshel and H. Eshel, "471. 4QWar Scroll-like Text B", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 439-445.

  20.  E. Eshel and M. Kister, "471a. 4QPolemic Text", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 446-449.

  21.  E. Eshel, "477. 4QRebukes Reported by the Overseer", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 474-483.

  22.  F. M. Cross and E. Eshel, "1. KhQOstracon", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 497-507.

  23.  F. M. Cross and E. Eshel, "2. KhQOstracon", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 508.

  24.  E. Eshel, "3. KhQOstracon", in S. J. Pfann et al., Qumran Cave 4: XXVI, Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1) (DJD, XXXVI). Oxford 2000, pp. 509-512.

  25.  א' אשל ומ' ברושי, "חיבור היסטורי מקומראן (4Q248) - אחד ממקורותיו של ספר דניאל ותאריך ביקורו של אנטיוכוס הרביעי בירושלים", בתוך י' שוורץ, ז' עמר וע' ציפר (עורכים), ירושלים וארץ ישראל: ספר אריה קינדלר. תל אביב תש"ס, עמ' 118-111.

  26.  E. Eshel and H. Eshel, "2. Jericho papDeed of Sale or Lease ar", in  J. Charlesworth et al. Miscellaneous Texts from the Judaean Desert (DJD, XXXVIII). Oxford 2000, pp. 31-36.

  27.  E. Eshel and H. Eshel, "3. Jericho papDeed of Sale ar", in J. Charlesworth et al. Miscellaneous Texts from the Judaean Desert (DJD, XXXVIII). Oxford 2000, pp. 37-41.

  28.  E. Eshel, "6. Jericho papUnidentified Texts ar", in J. Charlesworth et al. Miscellaneous Texts from the Judaean Desert (DJD, XXXVIII). Oxford 2000, pp. 53-54.

  29.  E. Eshel, H. Eshel and H. Misgav, "7. Jericho papSale of Date Crop ar", in J. Charlesworth et al. Miscellaneous Texts from the Judaean Desert (DJD, XXXVIII). Oxford 2000, pp. 55-61.

  30.  E. Eshel, "Possible Sources of the Book of Daniel", in J.J. Collins and P.W. Flint (eds.), The Book of Daniel. Leiden, Boston and Köln 2001, pp. 387-394.

  31.  E. Eshel, "An Abecedary Inscription," in D. R. Edwards, "Khirbet Qana: from Jewish Village to Christian Pilgrim Site", in J.H. Humphry (ed.), The Roman and Byzantine Near East, vol. 3. Portsmouth 2002 (Journal of Roman Archaeology Supplementary Series, 49), p. 116.

  1. א' וח' אשל, "תאריך התגבשותו של החומש השומרוני לאור המגילות המקראיות מקומראן", בתוך א' שטרן וח' אשל (עורכים), ספר השומרונים, ירושלים תשס"ב, עמ' 152-129.
  2. E. Eshel and H. Eshel, "Dating the Samaritan Pentateuch’s Compilation in Light of the Qumran Biblical Scrolls", in S.M. Paul, R.A. Kraft, L.H.  Schiffman and W.W. Fields (eds.), Emanuel: Studies in Hebrew Bible, Septuagint and Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel Tov. Leiden and Boston 2003, pp. 215-240.
  3. E. Eshel, "Genres of Magical Texts in the Dead Sea Scrolls", in A. Lange, H. Lichtenberger and K.F.D. Römheld (eds.), Die Dämonen. Tübingen 2003, pp. 395-415.
  4. E. Eshel, "Aramaic Ostraca from Areas W and X-2" in H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, conducted by Nahman Avigad, 1969-1982. Vol. II: The Finds from A, W and X-2, Final Report. Jerusalem 2003, pp. 401-404.
  5. H. Eshel and E. Eshel, "Separating Levi from Enoch: Response to 'Enoch, Levi, and Peter: Recipients of Revelation in Upper Galilee'," in J. Neusner and E.J. Avery-Pech (eds.), George W.E. Nickelsburg in Perspective: An Ongoing Dialogue of Learning. Leiden 2003, pp. 458-468.
  6. E. Eshel, "Apotropaic Prayers in Second Temple Period", in E.G. Chazon (ed.), Liturgical Perspectives: Prayer and Poetry in Light of the Dead Sea Scrolls (STDJ 48). Leiden and Boston 2003, pp. 69-88.
  7. E. Eshel,  "The Bible in the Dead Sea Scrolls", in A. Berlin and M.Z. Brettler (eds.), The Jewish Study Bible. Oxford 2004, pp. 1920-1928.
  8. E. Eshel and D.R. Edwards, "Language and Writing in Early Roman Galilee," in D.R. Edwards (ed.), Religion and Society in Roman Palestine. New York and London 2004, pp. 49-55.
  9. E. Eshel, "Jubilees 32 and the Bethel Cult Traditions in Second Temple Literature," in E.G. Chazon, D.  Satran and R.A. Clements (eds.), Things Revealed: Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of Michael E. Stone. Leiden and Boston 2004, pp. 21-36.
  10. E. Eshel, "Three Inscriptions from Horbat Rogem", in R. Cohen and R. Cohen-Amin (eds.), Ancient Settlement of the Negev Highlands (IAA Reports, No. 20). Jerusalem 2004, pp. 16*-17*.
  11. E. Eshel, “Jesus the Exorcist in Light of Epigraphic Sources,” in J.H. Charlesworth (ed.), Jesus and Archaeology. Grand Rapids 2006, pp. 178-185.
  12. E. Eshel, “Chapter Thirteen: Hebrew and Aramaic Inscriptions”, in H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, conducted by Nahman Avigad, 1969-1982. Vol. III: Area E and Other Studies, Final Report. Jerusalem 2006, pp. 301-306.
  13. E. Eshel, “Chapter Nineteen: Hebrew and Aramaic Inscriptions from the Jewish Quarter”, in H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem, conducted by Nahman Avigad, 1969-1982. Vol. III: Area E and Other Studies, Final Report. Jerusalem 2006, pp. 389-407.
  14. M. Bernstein and E. Eshel, “Gensis Apocryphon”, The New Interpreter’s Dictionary of the Bible. Nashville 2006, vol. 2, pp. 538-539.
  15. E. Eshel, “The Imago Mundi of the Genesis Apocryphon”, in L. LiDonnici and A. Lieber (eds.), Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 119). Leiden and Boston 2007, pp. 111-131.
  16. E. Eshel, “The Onomasticon of Mareshah in the Persian and Hellenistic Periods” , in O. Lipschits, G.N. Knoppers and R. Albertz (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E.. Winona Lake, Indiana 2007, pp. 145-156.
  17. E. Eshel, “Two Aramaic Ostraca from Mareshah,” in Y. Levine (ed.), A Time of Change: Judah and its Neighbours in the Persian and Hellenistic Periods. London and New York 2007, pp. 171-178.
  18. E. Eshel and H. Eshel, “A Late Iron Age Hebrew letter Containing the Word Noqedim,” in C. Cohen et al., (eds.), Birkat Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern Literature, and Postbiblical Judaism Presented to Shalom M. Paul on the Occasion of His Seventieth Birthday. Vinona Lake, Indiana 2008, pp. 571-584.
  19. E. Eshel, “The Dream Visions of the Noah Story of the Genesis Apocryphon and Related Texts”, in A. Klostergaard Petersen et al., (eds.), Northern Lights on the Dead Sea Scrolls: Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2006 (STDJ 80). Leiden and Boston 2009, pp. 41-61.
  20. א' אשל, "קומראן וחקר הספרות החיצונית", בתוך: מ' קיסטר (עורך), מגילות קומראן: מבואות ומחקרים. ירושלים תשס"ט, כרך ב, עמ' 600-573.
  21. E. Eshel, “The Aramaic Levi Document, The Genesis Apocryphon, and Jubilees: A Study of Shared Traditions”, in G. Boccaccini and G. Ibba (eds.), Enoch and the Mosaic Torah: The Evidence of Jubilees. Grand Rapids 2009, pp. 82-98.
  22. א' אשל, ח' אשל וג' גייגר, "תעודה 174 ממערות ואדי מורבעאת: שטר חוב עברי מתקופת מרד בר-כוכבא", בתוך ח' אשל ור' פורת, מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא, קובץ שני. ירושלים תש"ע, עמ'  538-527.
  23. א' אשל, ח' אשל וע' ירדני, "שטר מ'שנת ארבע לחורבן בית ישראל'", בתוך ח' אשל ור' פורת, מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא, קובץ שני. ירושלים תש"ע, עמ'  553-539.
  24. E. Eshel, “The Dream Visions in the Noah Story of the Genesis Apocryphon and Related Texts”, in K. De Troyer and Armin Lange (eds.), Prophecy after the Prophets?: The Contribution of the Dead Sea Scrolls to the Understanding of Biblical and Extra-Biblical Prophecy. Leuven 2009, pp. 119-132.
  25. E. Eshel, "The Noah Cycle in the Genesis Apocryphon", in M.E. Stone, A. Amihay, and V. Hillel (eds.), Noah and His Book(s) (Early Judaism and Its Literature 28), Atlanta 2010, pp. 77-95.
  26. E. Eshel, "The Genesis V. Hillel Apocryphon and Other Related Aramaic Texts from Qumran: The Birth of Noah", in K. Berthelot and D. Stökl Ben Ezra (eds.), Aramaica Qumranica: Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence, 30 June- 2 July 2008 (STDJ 94). Leiden and Boston 2010, pp. 277-294.
  27. E. Eshel and D.C. Harlow, "Demons and Exorcism", in J.J. Collins and D.C. Harlow (eds.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism. Grand Rapids 2010, pp. 531-533.  
  28. E. Eshel, "Genesis Apocryphon"; "Jonathan the King Text (4Q448)"; "Self-Glorification Hymn", in J.J. Collins and D.C. Harlow (eds.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism. Grand Rapids 2010, pp. 664-667; 821-822; 1215.
  29. E. Eshel, “Chapter 2: Inscriptions in Hebrew, Aramaic, and Phoenician Script”, in A. Kloner, E. Eshel, H. Korzakova and G. Finkielsztejn, Maresha III: Epigraphic Finds from the 1989-2000 Seasons (IAA Reports, No. 45). Jerusalem 2010, pp. 35-88; 227-236.
  30. E. Eshel, "The Genesis Apocryphon: A Chain of Traditins", in A.D. Roitman, L.H. Schiffman and S. Tzoref (eds.), The Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture Proceedings of the International Conference held at the Israel Museum, Jerusalem (July 6-8, 2008) (STDJ 93), Leiden and Boston 2011, pp.  181-193.
  31. E. Eshel, "Aramaic Texts from Qumran in Light of New Epigraphic Finds", in A. Lange, E. Tov, and M. Weigold (eds.), The Dead Sea Scrolls in Context: Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient Texts, Languages, and Cultures. Leiden 2011, pp. 177-197.
  32. A. Faust and E. Eshel, "An Inscribed Bulla with Grazing Doe from Tel 'Eton," in M.J. Lundberg, S. Fine And W.T. Pitard (eds.), Puzzling Out the Past: Studies in Northwest Semitic Languages and Literature in Honor of Bruce Zuckerman, Leiden 2012, pp. 63-70.
  33. S. Aḥituv, E. Eshel and Z. Meshel, "Chapter 5: The Inscriptions", in Z. Meshel, Kuntillet 'Ajrud (Horvat Teman): An 8th Century BCE Religious Site on Judah's Sinai Border,  Jerusalem 2012,  pp. 73-142.
  34. ב' זיסו, ב' לנגפורד, א' אקר וא' אשל, "חרותת שבה שמו של טריאנוס במערה בח'רבת ערק ח'לא מצפון לביתגוברין", בתוך: ד' עמית, ג"ד שטיבל, א' פלג-ברקת וד' בן-עמי (עורכים), חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה: קובץ מחקרים, כרך ו, ירושלים תשע"ג, עמ' 121-110.
  35. א' אשל, "הפועלים של הורדוס: עדות הגרפיטי ממרחב התיאטרון בהרודיון הכתובת הארמית", בתוך: ד' עמית, ג"ד שטיבל, א' פלג-ברקת וד' בן-עמי (עורכים), חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה: קובץ מחקרים, כרך ו, ירושלים תשע"ג, עמ' 201-199.

  67.  Esther Eshel, "Chapter 14: The Hebrew and Aramaic Inscriptions from the Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho and Cypros", in R. Bar-Nathan and J. Gärtner (eds.), Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho: Final Report of 1973-1987 Excavations, Vol. V: Finds from Jericho and Cypros. Jerusalem 2013, pp. 299-304.

  68.  E. Eshel and Michael E. Stone, "Judaism in Palestine in the Hellenistic-Roman Periods", in M.R. Salzman and W. Adler (eds.), The Cambridge History of Religions in the Ancient World, Volume II: From the Hellenistic Age to Late Antiquity. Cambridge, UK, 2013, pp. 87-115.

  69.  Aren M. Maeir and Esther Eshel, "Four Short Alphabetic Inscriptions from Late Iron Age IIA Tell es-Safi/Gath and Their Implications for the Development of Literacy in Iron Age Philistia and Environs". In: E. Eshel and Y. Levin (eds.), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel. Göttingen 2013, pp. 69-88.

  70.  Boaz Zissu, Boaz Langford, Avner Ecker and Esther Eshel, "Aramaic and Latin Graffiti in an Underground Complex at Khirbet ‛Arâk Hâla, North of Bet Guvrin". In: E. Eshel and Y. Levin (eds.), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel. Göttingen 2013, pp.  123-142.

  71.  E. Eshel, "Paleography of the Semitic Judean Desert Scrolls", in J.A. Hackett and W.E. Aufrect (eds.), "An Eye for Form": Epigraphic Essays in Honor of Frank Moore Cross. Winona Lake, Indiana, 2014, pp. 334-351.

  72.  M.E. Stone and Esther Eshel, "Aramaic Levi Document", in: L.H. Feldman, J.L. Kugel and L.H. Schiffman (eds.), Outside the Bible: Ancient Jewish Writings Related to Scripture. Philadelphia, 2013, vol. 2, pp. 1490-1506.

  73.  E. Eshel, "Self Glorification Hymn", in: L.H. Feldman, J.L. Kugel and L.H. Schiffman (eds.), Outside the Bible: Ancient Jewish Writings Related to Scripture. Philadelphia, 2013, vol. 2, pp. 1924-1926.

  74.  E. Eshel, "Chapter 8: Iron Age, Phoenician and Aramaic Inscriptions", in I. stern (ed.), The Excavations of Maresha Subterranean Complex 57: The 'Heliodorus' Cave (the BAR International Series 2652), Oxford 2014, pp. 77-94.

  75.  E. Eshel, " Chapter 14: The Hebrew and Aramaic Inscriptions from the Area of the Tomb at Herodium" in R. Porat, R. Chachy, and Y. Kalman, Herodium: Final Reports of the 1972–2010 Excavations Directed by Ehud Netzer, Volume I, Herod's Tomb Precinct. Jerusalem 2015, pp. 460-473.

  76.  D. M. Peters and E. Eshel "Cutting Off and Cutting Down Sechem: Levi and his Sword in the Rylands Genizah Fragment of the Aramaic Levi Document", in K. Davis et al.  (eds.) The War Scroll, Violence, War and Peace in the Dead Sea Scrolls and Related Literature: Essays in Honor of Martin G. Abegg on the Occasion of His 65th Birthday. Leiden and Boston 2015.  Pp. 237-259.

  1. Esther Eshel, "MS 4612/3. 11Q(?)Eschatological Fragment ar ", in T. Elgvin (ed.), Gleanings from the Caves. Dead Sea Scrolls and Artifacts from The Schøyen Collection (London, T&T Clark, 2016), pp. 295-298. 
  2. E. Eshel, Hanan Eshel and Årstein Justnes, "XJudg with MS 2861 (Judg 4:5-6)", in T. Elgvin (ed.), Gleanings from the Caves. Dead Sea Scrolls and Artifacts from The Schøyen Collection (London, T&T Clark, 2016), pp. 193-201. 
  3. E. Eshel, “Tribute to Michael E. Stone”, in DiTommaso, Lorenzo, Matthias Henze, and William Adler (eds.), The Embroidered Bible: Studies in Biblical Apocrypha and Pseudepigrapha in Honour of Michael E. Stone. Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha 26. Leiden and Boston, 2017.. pp. 33-39.

   

   

   

  ד.  מאמרים בכתבי עת

  1.    ש' טלמון וא' אשל, "'והמשכיל בעת ההיא ידם' (עמוס ה,יג)", שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום י (תשמ"ט), עמ' 122-115.

  2. E. Eshel, "4QDeutn - A Text That Has Undergone Harmonistic Editing", HUCA 62 (1991), pp. 117-154.

   1. א' וח' אשל וע' ירדני, "חיבור מקומראן ובו קטע ממזמור קנד ותפילה לשלומו של יונתן המלך וממלכתו", תרביץ ס (תשנ"א), עמ' 324-295.
   2. E. Eshel, "4QDeutn - A Text That Has Undergone Harmonistic Editing", HUCA 62 (1991), pp. 117-154.
   3. E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "A Qumran Composition Containing Part of Ps. 154 and a Prayer for the Welfare of King Jonathan and his Kingdom", IEJ 42 (1992), pp. 199-240.
   4.  וח' אשל, "קטעים משתי תעודות ארמיות שהובאו למערת אביאור בתקופת מרד בר-כוכבא", ארץ ישראל כג (תשנ"ב), עמ' 285-276.
   5. E. Eshel and M. Kister, "A Polemic Qumran Fragment", JJS 43 (1992), pp. 277-281.
   6. M. Stone and E. Eshel, "An Exposition on the Patriarchs (4Q464) and Two Other Documents (4Q464a and 4Q464b)",  Le Muséon 105 (1992), pp. 243-264.
   7. א' אשל ומ' סטון, "לשון הקודש באחרית הימים לאור קטע מקומראן", תרביץ  סב (תשנ"ג), עמ' 177-169.  
   8. E. Eshel and M.E. Stone, "A New Fragment of 4QDeuth", JBL 112/3 (1993) pp. 487-488.
   9. E. Eshel, "4Q477: The Rebukes by the Overseer", JJS 45 (1994), pp. 111-122.
   10. א' אשל וע' קלונר, "אוסטרקון ארמי ובו מסמך נישואין אדומי ממרשה משנת 176 לפנה"ס וזיקתו לכתובה היהודית",  תרביץ סג (תשנ"ד), עמ'  502-485.
   11. E. Eshel, "4QLevd: A Possible Source for the Temple Scroll and Miqsat Ma‘aśe ha-Torah", Dead Sea Discoveries 2/1 (1995), pp. 1-13.
   12. 39.           E. Eshel and A. Kloner, "An Aramaic Ostracon of an Edomite Marriage Contract from Maresha, Dated 176 B.C.E.", IEJ 46 (1996), pp. 1-22.
   13. R. Avner and E. Eshel, "A Juglet with a Phoenician Inscription from a Recent Excavation in Jaffa, Israel", Transeuphraténe 12 (1996), pp. 59-63.
   14. E. Eshel, "4Q471b: A Self Glorification Hymn", RQ 17 (1996), Hommage à Józef  T. Milik, pp. 176-203.
   15. M. Broshi and E. Eshel, "The Greek King is Antiochus IV (4Q248)", JJS 48 (1997), pp. 120-129.
   16. 43. F.M. Cross and E. Eshel, "Ostraca from Khirbet Qumran", IEJ 47 (1997), pp. 17-28.
   17. ח' וא' אשל, "התפילה לשלומו של יונתן המלך, מזמור קנד והפשר לישעיה י", תרביץ סז (תשנ"ח), עמ' 130-121.
   18. E. Eshel, "A Hebrew Graffito from a Synagogue in Crimea", Jewish Studies Quarterly 5 (1998), pp. 289-299.
   19. א' אשל, "כתובת דיו על כתף קנקן", בתוך ג' הדס, "מכרה פיריט ולימוניט ליד מעיין עין גדי - קבורה מימי הבית השני וממצאים נוספים", עתיקות 46 (תשס"ד), עמ' 7.
   20. א' אשל וח' אשל, "קטע חדש של ספר העירים מקומראן  (XQpapEnoch)", תרביץ עג (תשס"ד), עמ' 179-171.
   21. א' אשל וח' אשל, "שבר של כתובת שומרונית מתל  יבנה", תרביץ עד (תשס"ה), עמ' 316-313.
   22. H. Eshel and E. Eshel, "4Q448, Psalm 154 (Syriac), Sirach 48:20 and 4QpIsaa", JBL 119/4 (2000), pp. 645-659.
   23. E. and H. Eshel, "Toponymic Midrash in 1 Enoch and in Other Second Temple Jewish Literature", Henoch 24 (2002), pp. 115-130.
   24. E. Eshel, "A Late Iron Age Ostracon Featuring the Term לערכך", IEJ 53 (2003), pp. 151-163.
   25. E. Eshel, "Mastema's Attempt on Moses' Life in the 'Pseudo-Jubilees' Text from Masada", DSD 10 (2003), pp. 359-364.
   26. E. Eshel and H. Eshel, "New Fragments from Qumran: 4QGenf, 4QIsab, 4Q226, 8QGen, and XQpapEnoch", DSD 12 (2005), pp. 134-157.
   27. E. Eshel, "Isaiah 11:15: A New Interpretation Based on the Genesis Apocryphon", DSD 13 (2006), pp. 38-45.
   28. E. Eshel, E. Puech, and A. Kloner, “Aramaic Scribal Exercises of the Hellenistic Period from Maresha: Bowls A and B,” BASOR 345 (2007), pp. 39-62.
   29. E. Eshel, H. Eshel and M. Broshi, “A New Fragment of XJudges,” DSD 14 (2007), pp. 354-358.
   30. א' אשל וח' אשל, "שבעה קטעי מגילות מקומראן שטרם פורסמו", מגילות ה-ו (תשס"ח), עמ' 278-271.
   31. E. Eshel, “Three Inscriptions from the Upper City of Jerusalem”, MAARAV 14 (2007), pp. 27-41.
   32. א' נצר, י' קלמן, ר' פורת, ר' צ'אצי, ל' דיסגני וא' אשל, "שתי כתובות שהתגלו בתאטרון שנחשף לאחרונה בהרודיון", בתוך י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון יח (תשס"ט), עמ' 103-85. 
   33. E. Eshel, H. Eshel and G. Geiger, “Mur 174: A Hebrew I.O.U. Document from Wadi Murabba‘at”, Liber Annuus 58 (2008), pp. 313-326.
   34. א' אשל, ח' אשל ועדה ירדני, "שטר מ'שנת ארבע לחורבן בית ישראל': עדות נדירה לגזרות הדת אחרי מרד בר כוכבא?", קתדרה 132 (תשס"ט), עמ' 24-5.

  37. E. Eshel, H. Eshel and A. Lange, "'Hear, O Israel' in Gold: An Ancient Amulet from Halbturn in Austria", Journal of Ancient Judaism 1 (2010), pp. 43-64.

   1. א' אשל וח' אשל, "מכתב 'הנוקדים' מסוף תקופת המלוכה", באר-שבע יט (תש"ע), עמ'  29-17.
   2. א' אשל, "הנישואים הראויים על פי המגילה החיצונית לבראשית ועל פי מקורות קרובים לה", מגילות ח-ט (תש"ע), עמ' 51-29.
   3. E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "A Document from 'Year 4 of the Destruction of the House of Israel", DSD 18 (2011), pp. 1–28.
   4. E. Eshel, "Az ördögűző Jézus az epigráfiai források fényében", Studia Biblica Athansiana 13 (2012), pp. 101-108.
   5. י' זלינגר וא' אשל, "שרידים מימי מרד בר-כוכבא במחלף בן-שמן", ירושלים וארץ ישראל 9-8 (תשע"ג), עמ' 289-267.
   6. E. Eshel, "The Proper Marriage According to the Genesis Apocryphon", Cahiers de Revue Biblique 84 [In Memoriam John Strugnell: Four Studies] (2015), pp. 67-83.

  43. J. Uziel, E. Eshel and N. Szanton, "A Late Iron Age Inscribed Sherd from the City of David", IEJ 65 (2015), pp. 167–178.

  44. ב' זיסו וא' אשל, "אוסטרקונים מחורבת עתרי שבשפלת יהודה", ארץ ישראל 32 (תשע"ו), עמ' 74-66.

  45. ד' בן-עמי וא' אשל, "קערת אבן הנושאת את הכתובת 'הרקנוס' מחניון גבעתי, עיר דוד", ארץ ישראל 32 (תשע"ו), עמ' 20-16.

  46. א' אשל וא' שטרן, "'אם חטוף יחטוף אשה' כתובות ניחוש חדשות ממרשה"  מחקרי ארץ יהודה א (תשע"ז), עמ' 35-25.

  1. I. Stern and E. Eshel, "Divination Texts of Maresha", Archaeology and Text 1 (2017), pp. 7-25

   

   

  בקורת ספרים בכתבי עת                                                                                                  

  1. E. and H. Eshel, Review of M. Maraqten, Die semitischen Personennamen in den alt- und reichsaramäischen Inscriften aus Vorderasien. G. Olms Verlag, Hildesheim, Zürich and New York 1988. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 84 (1994), pp. 199-201.
  2. E. Eshel, Review of Qumran Cave 4:IX, Deuteronomy, Joshua, Judges ,Kings, edited by E. Ulrich and F.M. Cross et al. Oxfrod 1995. Dead Sea Discoveries 5 (1998), pp. 111-117.
  3. א' אשל, "כתובות ארמיות חדשות" (ביקורת לספר: A. Lemaire, Nouvelles Inscriptions Arameénnes d’Idumée au Musée d'Israël (Supplément ne 3 Transeuphraténe). Paris: Gabalda 1996., קדמוניות 117 (תשנ"ט), עמ' 55.
  4. E. Eshel, Review J.C. Trever, of The Dead Sea Scrolls in Perspective. North Richmond Hills, Texas: BIBAL Press, 2004. Journal of the American Oriental Society 126 (2006), pp. 273-276.

   

  מאמרים בכתבי עת שאינם שפיטים

  1. ח' וא' אשל, "למשנה הוראה של המלה דלת במשלי", מגדים ג  (תשמ"ז), עמ' 54-52. 
  2. א' אשל, "שיטה פרשנית של התורה בימי בית שני לאור החומש השומרוני ומגילות מדבר-יהודה",  מחניים 3 (תשנ"ג), עמ' 69-60.

  3.    E. Eshel, H. Eshel and A. Yardeni, "Rare DSS Text Mentions King Jonathan", BAR 20/1 (1994), pp. 75-78.

  4.    A. Kloner and E. Eshel, "Aramaic Ostracon", Excavations and Surveys in Israel 14 (1995), pp. 119-120.

  5.    A. Kloner and E. Eshel, "Edomite Wedding Vows", BAR 23/2 (1997), p. 31.

  6.    E. Eshel, "Some Paleographic Success Stories", BAR 23/2 (1997), pp. 48-49.

  7.    פ"מ קרוס וא' אשל, "אוסטרקון חדש מקומראן", קדמוניות ל (תשנ"ח), עמ' 136-134.

  8.    F.M. Cross and E. Eshel, "The Missing Link: Does a new inscription establish a connection between Qumran and the Dead Sea Scrolls?", BAR 24/2 (1998), pp. 48-53, 69.

  9.    A. Lange and E. Eshel, "'The Lord Is One': How Its Meaning Changed", BAR 39/3 (2013), pp. 58-63, 69. 

   

  הרצאות בכנסים מדעיים        

  1. March 1991- "Unpublished fragments of the War Scroll from Cave 4, and some observations on the recessions of this composition", at The International Congress on the Dead Sea Scroll in Madrid.
  2. יוני 1992 - "לשון הקודש באחרית הימים לאור קטע חדש מקומראן", בכינוס לפילולוגיה מקראית לזכרו של מ' הלד באוניברסיטת באר-שבע.
  3. July 1992 - "A Qumran Scroll which includes Part of Psalm 154 and Prayer for the Welfare of King Jonathan and his Kingdom", at The International Organization for Qumran Studies in Paris.
  4. June 1993 -"Personal Names at Qumran in Light of an Unpublished Dead Sea Scroll", at The International Onomastic Conference, at Bar-Ilan University, Ramat Gan.
  5. אפריל 1994  -"הכתובה היהודית לאור חוזה נישואין אדומי משנת 176 ממרשה", ברב-שיח על הכתובה, מוזיאון ישראל, ירושלים.
  6. May 1995   -"Hermeneutical Approaches to Genesis in the Dead Sea Scrolls", in A Symposium on Jewish and Oriental Christian Exegesis of the Book of Genesis, at the Hebrew University, Jerusalem.
  7. יוני 1995 - "תעודה ארמית חדשה מכתף-יריחו", בכינוס על חיים וחברה בתעודות מדבר יהודה, יד יצחק בן צבי, ירושלים.
  8. July 1995  -"Halakhic and Spiritual Meaning of Baptizing", at The IIth Congress of the International Organization for Qumran Studies, at Cambridge, England.
  9. November 1995  -"Aramaic Texts from the Bar Kokhba Period Found in the Judean Desert", at The SBL Meeting in Philadelphia.
  10. יוני 1995  - "שמות עבריים מימי בית ראשון שנתגלו בכונתילת עג'רוד", בכנס השם היהודי - דיון רב תחומי, באוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
  11. July 1995 - "4Q471b: A Self Glorification Hymn", at The International Conference on the Dead Sea Scrolls, at Brigham Young University, Provo, USA.
  12. September 1996 - "The Newly Discovered Qumran Ostraca", in The International Conference on the Copper Scroll, the Manchester-Sheffield Centre for Dead Sea Scrolls, Manchester.
  13. November 1996 - "New Ostraca Found at Qumran", at The SBL Meeting, in New Orleans.
  14. November 1996 - "The Recently Discovered 'Jerusalem' Inscription from Ancient Chresonesus", at The SBL Meeting, New Orleans.
  15. January 1997 - "4QHistorical Text (4Q248) and the Literary Growth of the Book of Daniel", at The Second International Symposium, in the Orion Center, Jerusalem.
  16. אפריל  1997  - "חרס היחד מקומראן", במוזיאון ישראל.
  17. July 1997 - "Recessions and Editions of the War Scroll", at The International Congress, The Dead Sea Scrolls - Fifty Years After Their Discovery, the Israel Museum, Jerusalem.
  18. September 1997 - "4QHistorical Text (4Q248) and the Growth of the Book of Daniel", SASSEM Conference, University of Pretoria, South Africa.
  19. דצמבר 1997 - "חיבור היסטורי מקומראן  (4Q248): אחד ממקורותיו של ספר דניאל", בכנס יובל וזיכרון - יובל לגילוי מגילות מדבר יהודה וזיכרון לפרופ' יעקב ליכט. אוניברסיטת תל-אביב.
  20. February 1998 - "Sacrifices, Prayers and Immersions: New Light from Qumran and Archaeology on the Purification of the Corpse-Contaminated Person", at the Fourth Taubes Center, Colloquium: Sacrifice: A Comparative Inquiry, at Bar Ilan University.
  21. March 1998 - "Prayer in Qumran and the Synagogue", at The International Symposium, Gemeinde ohne Tempel, Ernnst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald, Germany.
  22. October 1998 - "Fight Between Moses and Mastema: A Pseudo-Jubilees Fragment from Masada", Skriball Symposium on the Dead Sea Scrolls, at New York University.
  23. November 1998 - "Genres of Magical Texts in the Dead Sea Scrolls", at The SBL Meeting in Orlando.
  24. December 1998 - "Demons in the Dead Sea Scrolls and in Related Texts", at the University of Chicago.
  25. January 2000 - "Apotropaic Hymns from the Second Temple Period", at The Fifth  International Symposium, in the Orion Center, the Hebrew University.
  26. August 2000 -"Jesus the Exorcist in Light of Epigraphic Sources", at The International Symposium, Jesus and Archaeology, Notre Dame, Jerusalem.
  27. May 2001 -"Fragmentary Wisdom Texts from Maresha", at The Sixth International Symposium, in the Orion Center, the Hebrew University.
  28. מאי 2001 - "האמונה בשדים בתקופת בית שני", בכנס של מרכז אוריון, מוזיאון ישראל, ירושלים.
  29. May 2001 -"Two Ways to Fight Demons in the Dead Sea Scrolls", at The International Symposium on Die Dämonen, at Rottenburg, Germany.
  30. June 2001 - "Aramaic Levi Document" in Enoch Seminar, Florence, Italy.
  31. August 2001 - "The Onomasticon of Mareshah", in The Thirteen World Congress of Jewish Studies, at Jerusalem.
  32. November 2001 - "Samaritan Traditions in Aramaic Levi Document", at The SBL Meeting in Denver.
  33. February 2002 -"Studying the Oldest Copies of the Bible", in USC, Los Angeles.
  34. November 2002 - "A Fragment of an Edomite Composition from Marisa", at The SBL Meeting in Toronto.
  35. מאי 2003 - "חיבור לוי בקומראן ובגניזה ומסורות קרובות לו", בסדנת חיפה לחקר מגילות קומראן, אוניברסיטת חיפה.
  36. January 2004 - "Un Nouveau regard sur les Iduméens, habitants de Marésha", at the Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne University, Paris.
  37. February 2004 - "Une tradition littéraire sapieniale resort de deux texts retrouvés à Marésha", at the Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne University, Paris.
  38. February 2004 - "Approche herméneutique du Livre de la Genèse", at the Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne University, Paris.February 2004 - "Le livre araméen de Lévi", at the Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne University, Paris.
  39. July 2004 - "Two Ways to Fight Demons in the Dead Sea Scrolls", at The SBL International Meeting in Groningen.
  40. October 2004 - "Unpublished Fragment from Qumran: New Light on Enoch Literature and Jewish Messianism from the Dead Sea Scrolls", at the University of Michigan.
  41. October 2004 - "Hermeneutical Approaches to Genesis in the Dead Sea Scrolls", at Jean & Samuel Frankel Center for Judaic Studies, the University of Michigan.
  42. November 2004 - "New Wisdom Compositions from Maresha and the Biblical Edomites" at Duke University, North Carolina.
  43. November 2004 - A New Enoch Fragment found at Qumran", at Notre Dame University.
  44. November 2004 - "A New Enoch Fragment found in Qumran", at The SBL Meeting at San Antonio.
  45. December 2004 - "Two New Wisdom Text Found at Maresha", at the NES Dept, University of Michigan.
  46. January 2005 - "A New Fragment of Enoch found at Qumran", in A Symposium on the Dead Sea Scroll, at Yale University.
  47. June 2005 - "A New Fragment of Enoch from Qumran", at The Third Enoch Seminar at Camaldoli, Italy.     
  48. August 2005 - "The Usage of Phoenician and Aramaic in Palestine at the Fourth Century B.C.E.", in The Symposium Judah and Judaeans in the Fourth Century B.C.E., in Munster, Germany.
  49. June 2006 - “Dreams and Visions in the Bible and in the Genesis Apocryphon”, at The SBL International Meeting at Edinburgh.
  50. August 2006 - “The Dream Visions in 1QapGen,” at The Fourth Annual Symposium of the Nordic Network in Qumran Studies, at Copenhagen.
  51. May 2007 - “New Edomite Wisdom Texts from Maresha”, at The Fourth International Conference on Deuterocanonical Books – The Book of Wisdom, at Pápe, Hungary.
  52. July 2007 - “The Aramaic Levi Document, the Genesis Apocryphon, and Jubilees: A Study of Shared Traditions”, at The Fourth Enoch Seminar, in Camaldoli, Italy.
  53. July 2007 - “The World Map of the Genesis Apocryphon and Related Texts”, at The Sixth Congress of the International Organization for Qumran Studies, at Ljubliana, Slovenia.
  54. July 2007 - “'An Upright Plant': Following Noah’s Image in the Genesis Apocryphon and Related Texts”, at The SBL International Meeting,  inVienna.
  55. October 2007 - “Intertextuality of Second Temple Texts Based on Genesis”, in Manchester University.
  56. October 2007 - “Second Century BCE Omens from Maresha (Marisa)” at the Oxford Forum for Qumran Research, in the launch-seminar in the Oriental Institute of Oxford University.
  57. October 2007 - “The Genesis Apocryphon and Related Second Temple Texts” at The International Conference, The Dead Sea Scrolls: Texts and Context, at the University of Birmingham.
  58. November 2007 - “The Corpus of Hellenistic Inscriptions from Maresha”, at The SBL Meeting, at San Diego
  59. November 2007 - “The Genesis Apocryphon from Cave 1: Its Contact with Ancient Midrash”, at the Seminar for the Study of Judaism in Late Antiquity, Durham University
  60. November 2007 - “The Genesis Apocryphon and Jubilees”, at the Oriental Institute, Oxford University.
  61. December 2007 - Giving Four lectures in Limmud Conference, University of Warwick, UK.
  62. January 2008 - “A marriage contract from Maresha (176 BCE) and the Jewish Ketubbain the graduate seminar on Jewish History and Literature in the Graeco-Roman Period, at the Oriental Institute, Oxford University.   
  63. February 2008 - “Aramaic texts from Qumran in Light of New Epigraphic Finds”, in The International Conference, The Dead Sea Scrolls in Context, in Vienna.
  64. July 2008 - “The Genesis Apocryphon and other related Aramaic Texts from Qumran: The Birth of Noah” in The International Conference, Les texts araméens de Qumran, at Aix-en Provence, France.
  65. July 2008 - The Genesis Apocryphon: A Chain of Tradition”, in The International Conference, The Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture Celebrating 60 Years of Discovery, the Israel Museum, Jerusalem.
  66. November 2008 - “The Enoch Cycle in the Genesis Apocryphon and other Related Texts”, at The SBL Meeting, at Boston.
  67. מרץ 2009 – "נשים במגילה החיצונית לבראשית", בסדנת חיפה השמינית לחקר מגילות קומראן, באוניברסיטת חיפה.
  68. March 2009 - “Women in the Genesis Apocryphon”, in Journée Qumran: Á la mémoire de John Strugnell, at the Ecole Biblique et Archéologique Francaise de Jérusalem.
  69.  May 2009 - “Deuteronomy 6:4 Used in an Apotropaic Context”, in The Jewish Amulet of Halbturn, Austria: An International Symposium on the Jewish Presence in Roman Pannonia, in Vienna.
  70.  May 2009 - “Portraits of Women in the Genesis Apocryphon from Cave 1 in Qumran”, in the institut für Judaistikm Freie Universität Berlin.
  71. July 2010 - "Two New Fragments from the Schøyen Collection", at The SBL International Meeting, at Helsinki.
  72. August 2011 – Lecturing on: "The Giant's Regret in a New Fragment of Enoch", in Seminar on Jewish History and Literature in the Graeco-Roman Period: The Dead Sea Scrolls and Related Topics, the Oriental Institute, Oxford University.
  73. September 2011 – Lecturing on: "A New fragment Nehemiah from Qumran", in the School of philosophy, Theology and Religion, University of Birmingham, England.
  74. September 2011 Participated in "Dead Sea Scrolls Question Time: A panel discussion" (together with Prof. Daniel Falk and Dr. Dorothy Peters), School of philosophy, Theology and Religion, University of Birmingham.
  75. October 2011 Lecturing on: "Old and New Inscriptions found in Herodium", in the Fall Manchester-based Anglo-Israel-Archaeological Society Lecture. Manchester, England.
  76. November 2011 Participated in an international panel (together with Prof. Geza Vermes, Prof. Daniel Falk and Dr. Dorothy Peters), as part of the London Lecture Series in association with the Jewish Museum London, on the topic of "The Significance of the Dead Sea Scrolls". My topic was: "Early Jewish Interpretation- From the Dead Sea Scrolls to the Midrash".
  77. December 2011 – Lecturing on: "The Inscriptions from Kuntilet Ajrud, early Hebrew language and the Ashera of YHWH". Lutheran Free Church Theological College, Oslo, Norway.
  78. August 2012 - Lecturing on: "Rewriting of Scripture in 2nd Century BCE Judea: Scope, Purpose and Presumed Authority in the Genesis Apocryphon and Jubilees", in the conference "'Biblical' Texts Older than the Bible', at the University of Agder, Norway.
  79. May 2013 - "New Divination Ostraca from Maresha", at the International Conference : Jewish Religion in Light of New Inscriptions and Papyri, at Bar Ilan University
  80. June 2013 - "The Aramaic Levi Document and the Rape of Dinah (Gen 34): A View into Contemporary Controversies Over the Narrative" At Leipzig University, Germany.
  81. July 2013 - "New Divination Ostraca from Maresha", at The SBL International Meeting in St. Andrews, Scotland.
  82. February 2014    - "A fresh Look at the Kuntillet Ajrud Inscriptions", Konsultationstreffen der Fachgruppe Altes Testament der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, at the Humboldt University, Berlin.
  83. May 2014 – "New Divination Ostraca from Maresha", at the 17th Annual Mediterranean Studies Congress, University of Malaga at Marbella, Marbella, Spain.
  84. October 2014 – "New Aramaic Divination Ostraca from Hellenistic Maresha", in: Wandering Arameans: Arameans outside Syria: textual and archaeological perspectives. Institut für Altes Testament der Universität Leipzig in cooperation with the Bar Ilan University Ramat Gan, Israel.
  85. November 2014 – "A tribute to the life and work of Michael E. Stone", The SBL Meeting, in San Diego, USA.
  86. June 2015 – "The Ostraca from Maresha", in: The Dead Sea Scrolls, Innovative Technologies, New Material, A Joint Symposium by the University of Agder in Cooperation with The Schøyen Collection and the Jeselsohn Epigraphic Center for Jewish History, held in Oslo.
  87. June 2015 – "Two Late Iron Age Inscriptions from the City of David", in: The Dead Sea Scrolls, Innovative Technologies, New Material, A Joint Symposium by the University of Agder in Cooperation with The Schøyen Collection and the Jeselsohn Epigraphic Center for Jewish History, held in Oslo.
  88. December 2015 – "New Divination Ostraca from the Maresha Excavations", at The 47th Annual Conference of the Association for Jewish Studies,
  89. אפריל 2016  - כתובות ניחוש ממרשה, בתוך: עולם תחתון מרתק במערות מרשה ובית גוברין: ערב סיור ועיון לכבוד פרופ' עמוס קלונר.
  90. מאי 2016 – ""אם חטוף יחטוף אישה", כתובות ניחוש ארמיות חדשות ממרשה", בתוך: חידושים בחקר ארץ יהודה, כנס מחקרים ויום סיורים לזכרו של ד"ר דוד עמית.
  91. June 2016 – Chair of the Pre-Conference Workshop (Dependency and Autonomy in Intercultural Relations: Israel and Aram as a Case Study) on Maresha Aramaic Inscriptions (9:30–17:00), Leipzig.
  92. יולי 2016 – "'לֹא-יִמָּצֵא בְךָ...  מְעוֹנֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף'" (דברים יח, י): אוסף כתובות ניחוש ממרשה ההלניסטית", כנס לכיש 4, במושב אמציה.

   

  1. July 2016 – "A Comparative Study of Legal and Magical Texts from Qumran and Maresha", at the EABS Annual Meeting – Leuven, Belgium.

   

  1. March 2017 –  "The Largest Divination Text from Maresha", in: New Perspectives on Aramean and Israelite Epigraphy, Inscriptions and Related Issues,  the Joint Annual Conference of the Minerva Center for the Relations between Israel and Aram in Biblical Times and the Jeselsohn Epigraphic Center for Jewish History, at the Israel Institute for Advanced Studies, The Hebrew University, Jerusalem. 
  2. March 2017 – "Teaching and Transmission of Knowledge in the Genesis Apocryphon and Related Texts", in the International conference:  From Creation to Sinai: Jewish, Christian, and Qurʼanic Traditions in Interaction, at the Israel Institute for Advanced Studies, The Hebrew University, Jerusalem.
  3. מאי 2017 - א' אשל, "הרס במים ואש במגילה החיצונית לבראשית ובחיבורים קרובים" סדנת מגילות, אוניברסיטת חיפה
  4. September 2017 – "Demonology in Palestine during the Last Centuries BCE", in in the International conference:  Reading the New Testament as Second Temple Jewish Literature, Trinity College Dublin.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 05/01/2023