English שלחו לחבר

פרופ' אסתר אשל

דוא"ל
eshelesti10@gmail.com
משרד
בנין הפקולטה ליהדות 410, חדר 236
שעות קבלה
יום ג' בין  12:00- 11:00.
קורות חיים

מחקר

תחומי התמחות ועניין:

התנ"ך; ספרות תקופת בית שני;  אפיגרפיה (חקר כתובות) של תקופת  בית ראשון ובית שני.

 

קורות חיים:  

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2021