פרופ' בועז זיסו | מירושלים לעזה: גלוי ונסתר בהרי ירושלים - סקר ארכיאולוגי בנחל שורק | "בארץ אהבתי"