פרופ' שון זליג אסטר | "אבדה תקוותנו"? חזון העצמות היבשות | "בארץ אהבתי" הרצאות לימי מלחמה