ד"ר שלומי שטרית | "אגף החפירות": תיעוד היסטורי במשטרת ישראל בלחימה | "בארץ אהבתי"- הרצאות לימי מלחמה