תנועת "הבריחה": תובנות חדשות בפרספקטיבת הזמן - ד"ר מירר נהרי