המפעל לטיפוח יחסי שכנות וה"הגנה": קווי פעולה וביצוע - פרופ' תמיר גורן