הסברה והשפעה בארגון ה"הגנה" לקראת הקמת המדינה - ד"ר אפרים לפיד