התרומה הישירה והעקיפה של ארגון ה"הגנה" למאבק להקמת המדינה - פרופ' אביבה חלמיש