"סבירות נמוכה לפלישת מדינות ערב": הנחות המודיעין היישובי ערב מלחמת העצמאות - ד"ר יורם פריד