הגלות והמאסר כחלק מהביוגרפיה (מתוך התיעוד בע"פ) - פלג לוי מיזם "תולדות ישראל" לתיעוד דור תש"ח