"בין הקהל למחקר", מקומו של האוצר באתר המורשת - יורם תמיר, מנהל מוזיאון אסירי המחתרות – ירושלים