מתעדים את החיים בכבלים: חיי הגולים בעין הארכיון - מירי יהלום - ארכיון מכון ז'בוטינסקי