סולידריות מאחורי הסורגים: עימותים, שביתות וגם כמה מלשינות - ד"ר יצחק פס