הראשונה בציון: סיפורה של המסתערבת רחל חבשוש (אוהבת-עמי) - פרופ' בת שבע מרגלית שטרן