בשביל הבריחה: כך ברחנו (או ניסינו) לחזית - אביחי אברהם