"אבא גר בתיבת הדואר": גולי אפריקה, העורף ואלו שנשארו מאחור - ד"ר נעמה טייטלבאום