בתי המשפט כחזית במרד האצ"ל נגד הבריטים - ד"ר חן-ציון ניות