הבולשת הבריטית במאבק נגד ארגוני המחתרת בארץ ישראל - ד"ר אלדד חרובי