התפוצה הגיאוגרפית של מטבעות מרד בר-כוכבא: עדכונים וחידושים פרופ' בועז זיסו וד"ר דביר רביב