נפגש בכיכר: על מפגשים חברתיים ברחוב המדורג של התקופה הרומית הקדומה -עוזיאל, זנטון, ליברמן