קבורה, חברה ונחלה משפחתית, בעקבות ספרו של איל רגב - פרופ' זאב ספראי