מסורת גלויות "הסנהדרין" ותולדות היישוב היהודי בגליל בתקופת בית 2 המשנה והתלמוד - פרופ' עוזי ליבנר