על הספר Social Archaeology of the Late Second Temple Period פרופ' יהושע שוורץ