סמלים יהודיים? במרשה: בארכיון החדש ובתל ד"ר דונלד צבי אריאל , ד"ר איאן שטרן