בית שערים כעיר יהודית לאור החפירות החדשות - פרופ' עדי ארליך, אוניברסיטת חיפה