ארכיאולוגיה חברתית של סוף ימי בית שני: עבר, הווה, עתיד - פרופ' איל רגב, אוניברסיטת בר-אילן