ממצא קטן-משמעות גדולה: עדויות לאופיה של ירושלים בתקופות ההלניסטיות והרומית הקדומה - בוצר, גדות, שלו