חיוב בשכר לימוד על קורס הבעה עברית החל מתשפ"ג

לידיעת הסטודנטים והסטודנטיות,

"הבעה – כתיבה אקדמית" הוא קורס סמסטריאלי (ארבע שעות בשבוע), ומטרתו לשפר את כושר ההבעה בכתב של הסטודנטים וללמדם את כללי הכתיבה האקדמית. על החייבים בקורס להשתתף בו בשנת הלימודים הראשונה. הסטודנטים המתחילים ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג יחויבו בשכר הלימוד על הקורס.

פטורים מן הקורס:

1.             סטודנטים בעלי ציון 76 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה (2 יחידות).

2.         סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית בכל מוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 60 ומעלה.

3.         סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינה הקדם-אקדמית באוניברסיטת בר אילן או בכל מוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג בהיקף של שעתיים שבועיות למשך שנה והשיגו ציון 66 ומעלה.

4.         סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה עברית מטעם אוניברסיטת בר-אילן  (ציון עובר 66).

5.         סטודנטים בעלי תואר ראשון מכל מוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

 

חייבים בקורסי אולפן העברית:

סטודנטים עולים חדשים וסטודנטים מן המגזר הערבי והדרוזי וכל מי שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית למעט מי שכתב את הבחינה הפסיכומטרית בעברית.

הסטודנטים שמתחילים ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג יחויבו בשכר הלימוד על הקורסים של האולפן.

 

 

תאריך עדכון אחרון : 27/02/2022