תכניות לימודים חדשות לתאר ראשון ושני

החל משנה"ל תשפ"ב ייפתחו שתי תכניות לימודים חדשות לתאר ראשון ושני.

תאר ראשון - מגמת היסטוריה צבאית:

מגמה חדשה לתואר ראשון שתתמקד בהיסטוריה הצבאית של א"י בכל התקופות וממגוון נקודות מבט. המגמה תעמיק בהיסטוריה צבאית של הארץ, תקנה ידע, הכרות מעמיקה וכלים מחקריים לסטודנטים המתעניינים בהיסטוריה צבאית של ארץ ישראל לתקופותיה וממגוון נקודות מבט: היסטורית, ארכיאולוגית וגיאוגרפית, מזוויות מחקריות חדשניות כולל מבט מהשטח. המבט ההיסטורי יקנה כלים ופרספקטיבה מרתקת להבנת מציאות החיים העכשווית במדינת ישראל בדגש על צבא וביטחון

אשכול ייעודי לתאר שני:

הקניית ידע, התמקצעות וכלים מחקריים למתעניינים בקורסים בתחומי הדעת הנלמדים במחלקה, בדגש על ארכיאולוגיה או טיילות, אולם לא מעוניינים/לא יכולים להירשם לתואר שני מלא. 
מטרת לימודי האשכול הייעודי במחלקה היא להקנות לסטודנטים ידע עדכני וכלי מחקר חדשניים וטכנולוגיים לשם התמקצעות בתחומי הדעת הנלמדים במחלקה בכלל ובארכיאולוגיה והדרכת טיולים בפרט. הקורסים המוצעים באשכול הייעודי יקנו ידע וכלים למעוניינים בהתמקצעות בהדרכת טיולים, על ידי היכרות מעמיקה מזווית מדעית וחדשנית, כולל מבט מהשטח, עם מרחבים ואתרים, ובארכיאולוגיה על גווניה השונים לקראת "תעודת חופר" (המוכרת מטעם רשות העתיקות).

תאריך עדכון אחרון : 20/07/2021