מלגת בתר-דוקטורט מטעם מלגת רוטשילד

שלום וברכה,

בעלי תואר ד"ר שמעוניינים להגיש בקשה לבתר דוקטורט מטעם מלגת רוטשילד

לשנים 2022-2023 מוזמנים לפנות למחלקה לקבלת הטפסים הרלוונטיים.

Israel-Studies.Dept@biu.ac.il

 

ניתן להגיש את הבקשה עד לתאריך 15/8/21

תאריך עדכון אחרון : 20/07/2021