בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית

second-zohar.jpg
פרופ' זהר עמר

בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית, ירושלים תשס"ז.

'תולעת השָני' הייתה מקור מן החי להפקת צבע יקר-ערך בגוון כתום-אדום אשר שימש בתקופת המקרא ובימי הבית השני למטרות קודש וחולין. בחיבור זה מוצג מחקר רב-תחומי המשלב ניתוח מקורות היסטוריים, הלכתיים ובלשניים. מחקר זה כולל תוצאות סקר שדה שבחנו את כנימות הכרמיל הגדלות בארץ-ישראל על עצי אלון מבחינה אנטומולוגית ובוטנית, נסיונות של הפקת צבע ותיאור האנליזה הכימית של הצבען. החיבור מסכם את מֵרב המחקר העדכני בסוגיית תולעת השני ומיני כנימות צבע אחרות בהם השתמש האדם להפקת צבע בעבר ובהווה. כמו כן יידונו היבטים הלכתיים וסוגיות שונות הקשורים לתולעת השני, כגון: האפשרות שכנימת כרמיל השָני אשר אותרה בימינו בארץ-ישראל היא 'תולעת השני' הנזכרת במקורותינו הקדומים; טיפוח כרמיל השָני בתרבות? ועוד.