English שלחו לחבר

פרופ' אייל רגב

דוא"ל
Eyal.Regev@biu.ac.il
משרד
בנין הפקולטה ליהדות 410, חדר 231
שעות קבלה
בתיאום במייל מראש
מחקר

פרופסור מן המניין במחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה.

תחומי התמחות ועניין: היסטוריה וארכיאולוגיה של תקופת הבית השני: מגילות קומראן, נצרות קדומה, ארכיאולוגיה חברתית (קבורה, אומנות, ארכיטקטורה, כלי חרס) פרושים וצדוקים, בית המקדש, החשמונאים והורדוס.

מחקרים בולטים בשנים האחרונות:  הצדוקים והפרושים; קבורה משפחה וחברה בירושלים בסוף ימי בית שני; כתות קומראן בהשוואה לכתות מודרניות; האידיאולוגיה והארגון החברתי של יושבי האתר בח' קומראן; יחסם של הנוצרים הראשונים למקדש; מדוע צלבו את ישו; זהותו היהודית של הורדוס.

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2021