סדנאות ארכוזאולוגיה

בהובלתו של רון קהתי, נערכו בסמסטר ב תשפ"ב שני מפגשים להעמקה בתחום הארכוזאולוגיה.

המפגשים כללו למידה עיונית והתנסות מעשית. 

צילמו:

שירה קארו, הראל רוזנברג, אשר מרסו, ורד יעקבי