English שלחו לחבר

חפירות ארכיאולוגיות

במסגרת המחלקה מתקיימים חפירות ארכיאולוגיות. השתתפות בשבוע עד שבעה שבועות של חפירות ארכיאולוגיות לימודיות (בתל צפית או תל עיטון). המתמחים בארכיאולוגיה נוטלים חלק בעיבוד הממצאים מן החפירות. כמו כן, ישנו מסלול הסמכה מיוחד לתעודת ארכיאולוג-חופר, המקנה ידע והתנסות בעריכת חפירה ארכיאולוגית בשטח ברישיון – מוכר על ידי רשות העתיקות.