תואר שני

תכנית לימוד לתואר שני בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה:

מטרת הלימודים היא להביא את התלמיד לידע מעמיק בלימודי ארץ ישראל באחת מן התקופות ההיסטוריות, לאפשר לתלמיד להתמודד בצורה ביקורתית עם המקורות ההיסטוריים והארכיאולוגיים, להקנות אמצעי חשיבה, בקרה ושיטות עבודה למחקר ועשייה בתחום לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ולכתיבת עבודת מחקר.

מסלולי הלימוד

 • מסלול מחקרי - עם תזה
 • מסלול בלי תזה
 • מסלול מיוחד למורים, מורי דרך, מורי של"ח ובעלי תעודת תו תקן, ללא תזה
 • מסלול בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת - עם תזה
 • מסלול בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת - בלי תזה
 • מסלול במגמת היסטוריה צבאית - עם תזה (חדש!)
 • מסלול במגמת היסטוריה צבאית - בלי תזה (חדש!)

ניתן לפרוס את לימודי התואר השני במשך שנתיים או לרכזם בשנה אחת (לפי החיוב בקורסי השלמה כתנאי לקבלה לתואר השני).

תנאי קבלה

יתקבלו ללימודי תואר שני בוגרי תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. במסלול עם תיזה נדרש ממוצע של 80 ומעלה בתואר ראשון. במסלול ללא תיזה נדרש ציון של 76 ומעלה. כן יתקבלו בוגרי מחלקות במקצועות אחרים אשר יחויבו בהשלמות ע"י ראש המחלקה. השלמות אלה יילמדו בדרך-כלל במקביל להתחלת לימודי התואר השני.


תכנית הלימודים - תשפ"ד:

מסלול עם תזה

 על הסטודנט לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן להנחותו.

מכסת השעות:

שיטות מחקר בין-תחומיות 1 ש"ש (מס' קורס 16-025).

בתק' ההתמחות- 1 סמינריון (החל מתש"פ) שהם  2 ש"ש + 5 ש"ש קורסים נוספים.

סה"כ 8 ש"ש.

קורסים בתקופות אחרות או במחלקות אחרות - 4 ש"ש.

סה"כ 12 ש"ש

חובות נוספות:

 1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.
 2. שפה זרה נוספת- מודרנית או עתיקה (בהתאם לתקופת ההתמחות ובהתייעצות עם המנחה), 4 ש"ש.
 3. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש. בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

* סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר שני במסלול זה פטורים מקורס ביהדות לתואר שני.

הנחיות לסיום התואר והגשת תזה

 

מסלול ללא תזה

מכסת השעות:

יש לבחור שתי תקופות התמחות:

תק' התמחות ראשית- 2 סמינריונים (4 ש"ש) + 4 ש"ש קורסים נוספים. סה"כ 8 ש"ש.

תק' התמחות משנית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 3 ש"ש, קורסים נוספים. סה"כ  5 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות- 5 ש"ש

סה"כ 18 ש"ש

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

* סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר שני מחוייבים במסלול זה ב- 18 ש"ש ופטורים מקורס ביהדות לתואר שני.

 

מסלול מיוחד למורים / מורי דרך / "תו תקן"/ מורי של"ח – ללא תיזה

מכסת השעות:

השתתפות בסיורים- 2 ש"ש.

יש לבחור שתי תקופות התמחות:

בתק' התמחות ראשית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 6 ש"ש קורסים נוספים. סה"כ 8 ש"ש.

בתק' התמחות משנית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 2 ש"ש קורסים נוספים. סה"כ 4 ש"ש.

קורסים בתקופות אחרות- 4 ש"ש.

סה"כ 18 ש"ש

חובות נוספות:

1. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

2. פטור מובנה מלימודי אנגלית כשפה זרה

 

 

מסלול לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת

תכנית לימודים משותפת לשתי מחלקות: המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, והמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.

מסלול שימור ופיתוח עם תזה:

 • קורסים יישומיים- 4 ש"ש
 • סמינר חובה- 2 ש"ש
 • קורסים תיאורטתיים - יש לבחור 4 ש"ש 
 • רישום לתיזה: 16-3000- תיזה. רישום משנה ב ומעלה
 • קורסי בחירה - 2 ש"ש
 • רשימת הקורסים המפורטת לשנת תשפ"ד נמצאת ב הנחיות לקראת רישום לקורסים

סה"כ 12 ש"ש

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2.לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

מסלול שימור ופיתוח ללא תיזה:

 • קורסים יישומיים- 4 ש"ש
 • סמינר חובה- 2 ש"ש
 • קורסים תיאורטיים - יש לבחור 5 ש"ש
 • קורסי בחירה 7 ש"ש
 • רשימת הקורסים המפורטת לשנת תשפ"ד נמצאת ב הנחיות לקראת רישום לקורסים

סה"כ 18  ש"ש

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2.לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

 

מסלול לימודים במגמת היסטוריה צבאית - חדש!

תוכנית המעניקה הבנה בתחום ההיסטוריה הצבאית. הקורסים הנלמדים יסקרו את ההיבטים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים והאסטרטגיים של תולדות ההיסטוריה הצבאית בארץ ובעולם. במסלול זה הסטודנטים ילמדו על ביוגרפיות צבאיות, מגמות מרכזיות בחקר ההיסטוריה הצבאית, עימותים צבאיים בארץ ישראל לאורך השנים: מתקופת המקרא, דרך מרד החורבן ומרד בר כוכבא, ועד לסכסוך היהודי-ערבי בעת החדשה.

 

מסלול היסטוריה צבאית עם תזה:

על הסטודנט לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן להנחותו.

מכסת השעות:

שיטות מחקר בין תחומיות (מס' קורס 16-025) - 1 ש"ש 

מגמות בחקר ההיסטוריה הצבאית (מס' קורס 18-3122) - 2 ש"ש

בתק' ההתמחות: סמינריון ביוגרפיות צבאית (מס' קורס 18-4067) - 2 ש"ש + 5 ש"ש קורסי בחירה, מתוכם ניתן לבחור עד 2 ש"ש מהמחלקה להיסטוריה כללית, סה"כ 7 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות - 2 ש"ש

סה"כ 12 נק"ז

חובות נוספות:

 1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.
 2. שפה זרה נוספת- מודרנית או עתיקה (בהתאם לתקופת ההתמחות ובהתייעצות עם המנחה), 4 ש"ש.
 3. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש. בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

מסלול היסטוריה צבאית בלי תזה:

מכסת השעות:

מגמות בחקר ההיסטוריה הצבאית (2 ש"ש) 18-3122

תקופת התמחות ראשית: סמינריון ביוגרפיות צבאית (מס' קורס 18-4067) - 2 ש"ש, 

סמינריון - 2 ש"ש

קורסי בחירה בהיסטוריה כללית - 2 ש"ש

קורסי בחירה בלימודי א"י וארכיאולוגיה - 2 ש"ש

סה"כ בתקופת ההתמחות הראשית: 8 ש"ש

תקופת התמחות משנית: סמינריון - 2 ש"ש + 5 קורסים נוספים, 

סה"כ בתקופת ההתמחות המשנית: 5 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות - 3 ש"ש

סה"כ 18 ש"ש 

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

 

קורסי השלמה (עד 8 ש"ש):

בוגרי תואר ראשון במקצועות אחרים שמעוניינים ללמוד לימודי א"י וארכיאולוגיה בתואר שני יחוייבו בקורסי השלמה מתוך הרשימה הבאה, על פי החלטת ראש המחלקה ויו"ר הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים.

 • 16-120 ארץ ישראל בתקופת המקרא
 • 16-214 + 16-215 ארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד
 • 16-312 מוסלמים נוצרים ויהודים: ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני
 • 16-107 מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה

 

 

לפרטים נוספים על תואר שני בבר אילן