תואר שני

תכנית לימוד לתואר שני בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה:

מטרת הלימודים היא להביא את התלמיד לידע מעמיק בלימודי ארץ ישראל באחת מן התקופות ההיסטוריות, לאפשר לתלמיד להתמודד בצורה ביקורתית עם המקורות ההיסטוריים והארכיאולוגיים, להקנות אמצעי חשיבה, בקרה ושיטות עבודה למחקר ועשייה בתחום לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ולכתיבת עבודת מחקר.

מסלולי הלימוד

 • מסלול מחקרי - עם תזה
 • מסלול בלי תזה
 • מסלול מיוחד למורים, מורי דרך, מורי של"ח ובעלי תעודת תו תקן, ללא תזה
 • מסלול בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת - עם תזה
 • מסלול בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת - בלי תזה

ניתן לפרוס את לימודי התואר השני במשך שנתיים או לרכזם בשנה אחת (לפי החיוב בקורסי השלמה כתנאי לקבלה לתואר השני).

תנאי קבלה

יתקבלו ללימודי תואר שני בוגרי תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. במסלול עם תיזה נדרש ממוצע של 80 ומעלה בתואר ראשון. במסלול ללא תיזה נדרש ציון של 76 ומעלה. כן יתקבלו בוגרי מחלקות במקצועות אחרים אשר יחויבו בהשלמות ע"י ראש המחלקה. השלמות אלה יילמדו בדרך-כלל במקביל להתחלת לימודי התואר השני.

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג


תכנית הלימודים - תשפ"ג:

 

מסלול עם תזה

 על הסטודנט לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן להנחותו.

מכסת השעות:

שיטות מחקר בין-תחומיות 1 ש"ש (מס' קורס 16-025).

בתק' ההתמחות- 1 סמינריון (החל מתש"פ) שהם  2 ש"ש + 5 ש"ש, קורסים נוספים או סמינר שמיעה.

סה"כ 8 ש"ש.

קורסים בתקופות אחרות או במחלקות אחרות - 4 ש"ש.

סה"כ 12 ש"ש

חובות נוספות:

 1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.
 2. שפה זרה נוספת- מודרנית או עתיקה (בהתאם לתקופת ההתמחות ובהתייעצות עם המנחה).
 3. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש. בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

* סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר שני במסלול זה פטורים מקורס ביהדות לתואר שני.

 

 

מסלול ללא תזה

מכסת השעות:

יש לבחור שתי תקופות התמחות:

תק' התמחות ראשית- 2 סמינריונים (4 ש"ש) + 4 ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ 8 ש"ש.

תק' התמחות משנית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 3 ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ  5 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות- 5 ש"ש

סה"כ 18 ש"ש

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

* סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר שני מחוייבים במסלול זה ב- 18 ש"ש ופטורים מקורס ביהדות לתואר שני.

 

מסלול מיוחד למורים / מורי דרך / "תו תקן"/ מורי של"ח – ללא תיזה

מכסת השעות:

השתתפות בסיורים- 2 ש"ש.

יש לבחור שתי תקופות התמחות:

בתק' התמחות ראשית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 6 ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ 8 ש"ש.

בתק' התמחות משנית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 2 ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ 4 ש"ש.

קורסים בתקופות אחרות- 4 ש"ש.

סה"כ 18 ש"ש

חובות נוספות:

1. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

2. פטור מובנה מלימודי אנגלית כשפה זרה

 

 

מסלול לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת

תכנית לימודים משותפת לשתי מחלקות: המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, והמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס).

מסלול א' עם תזה:

 • קורסים יישומיים- 4 ש"ש

75-025  "סמינריון: סוגיות בחוסן עירוני וקיימות " (יום א' 16-20, סמ' ב') -  2 ש"ש.

75-974 "אולפן בתכנון עירוני " (חמישה ימי עיון מרוכזים) – 2 ש"ש.

 • סמינר חובה- 2 ש"ש:

16-0065   היסטוריה וארכיאולוגיה חברתית בימי בית שני -  (א' 16-18 שנתי) - 2 ש"ש.

או 16-467  ילדי תימן הנעלמים-פולמוסים עכשווים על פרשיות היסטוריות -   (יום  ב' 14-16 שנתי)- 2 ש"ש.

 • קורסים תיאורטתיים - יש לבחור 4 ש"ש מהרשימה להלן:

75-221   מבוא לאיכות הסביבה (יום ד'  10-12, סמ' א') – 1 ש"ש

75-017  סוגיות חברתיות בתכנון (יום א' 8-10 סמ' א') – 1 ש"ש

 75-018  עקרונות בתכנון פיזי של המרחב (יום א' 10-12 סמ' א') -1 ש"ש

75-020   תיאוריות וגישות בתכנון העירוני (יום א' 12-14 סמ' א' ) – 1 ש"ש   

75-021   מדיניות חברתית בתכנון העירוני (יום א' 12-14 סמ' ב') - 1 ש"ש

75-022  דיור ועיור (סמ' א' מתוקשב) - 1 ש"ש

75-023   תכנון בין שימור לפיתוח (סמ' ב' מתוקשב) – 1 ש"ש

75-036  דיני תכנון ובניה (יום א' 16-18, סמ' א') -1 ש"ש

75-946 מושגי יסוד בכלכלת סביבה (סמ' א' מתוקשב) – 1 ש"ש

75-975 חוסן עירוני (מתוקשב סמ' ב') – 1 ש"ש

 • רישום לתיזה: 16-3000- תיזה. רישום משנה ב ומעלה

קורסי בחירה 2 ש"ש מהרשימה הבאה:

75-015; 75-017; 75-018; 75-020; 75-021; 75-022; 75-023; 75-026; 75-027; 75-036; 75-040; 75-043; 75-047;

75-050; 75-052; 75-080; 75-123; 75-142; 75-221; 75-283; 75-209; 75-315; 75-335; 75-382; 75-824; 75-834;

75-390; 75-942; 75-946; 75-951; 75-975; 75-979; 75-988; 16-007; 16-0067; 16-0098; 16-028; 16-082; 16-293

סה"כ 12 ש"ש

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2.לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

מסלול ב' ללא תיזה:

קורסים יישומיים- 4 ש"ש

75-025  "סמינריון: סוגיות בחוסן עירוני וקיימות " (יום א' 16-20, סמ' ב') -  2 ש"ש.

75-974 "אולפן בתכנון עירוני " (חמישה ימי עיון מרוכזים) – 2 ש"ש.

 • סמינר חובה- 2 ש"ש:

16-0065   היסטוריה וארכיאולוגיה חברתית בימי בית שני -  (א' 16-18 שנתי) - 2 ש"ש.

או 16-467  ילדי תימן הנעלמים-פולמוסים עכשווים על פרשיות היסטוריות -   (יום  ב' 14-16 שנתי)- 2 ש"ש.

 • קורסים תיאורטיים - יש לבחור 5 ש"ש מהרשימה להלן:

75-221   מבוא לאיכות הסביבה (יום ד'  10-12, סמ' א') – 1 ש"ש

75-017  סוגיות חברתיות בתכנון (יום א' 8-10 סמ' א') – 1 ש"ש

 75-018  עקרונות בתכנון פיזי של המרחב (יום א' 10-12 סמ' א') -1 ש"ש

75-020   תיאוריות וגישות בתכנון העירוני (יום א' 12-14 סמ' א' ) – 1 ש"ש   

75-021   מדיניות חברתית בתכנון העירוני (יום א' 12-14 סמ' ב') - 1 ש"ש

75-022  דיור ועיור (סמ' א' מתוקשב) - 1 ש"ש

75-023   תכנון בין שימור לפיתוח (סמ' ב' מתוקשב) – 1 ש"ש

75-036  דיני תכנון ובניה (יום א' 16-18, סמ' א') -1 ש"ש

75-946 מושגי יסוד בכלכלת סביבה (סמ' א' מתוקשב) – 1 ש"ש

75-975 חוסן עירוני (מתוקשב סמ' ב') – 1 ש"ש

קורסי בחירה 7 ש"ש מהרשימה הבאה:

75-015; 75-017; 75-018; 75-020; 75-021; 75-022; 75-023; 75-026; 75-027; 75-036; 75-040; 75-043; 75-047;

75-050; 75-052; 75-080; 75-123; 75-142; 75-221; 75-283; 75-209; 75-315; 75-335; 75-382; 75-824; 75-834;

75-390; 75-942; 75-946; 75-951; 75-975; 75-979; 75-988; 16-007; 16-0067; 16-0098; 16-028; 16-082; 16-293

סה"כ 18  ש"ש

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2.לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

 

קורסי השלמה (עד 8 ש"ש):

בוגרי תואר ראשון במקצועות אחרים שמעוניינים ללמוד לימודי א"י וארכיאולוגיה בתואר שני יחוייבו בקורסי השלמה מתוך הרשימה הבאה, על פי החלטת ראש המחלקה ויו"ר הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים.

 • 16-120 ארץ ישראל בתקופת המקרא
 • 16-214 + 16-215 ארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד
 • 16-312 מוסלמים נוצרים ויהודים: ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני
 • 16-0080+16-0081 מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה

 

 

 

לפרטים נוספים על תואר שני בבר אילן