מבוא לפרהיסטוריה של ארץ ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 18-16, שנתי

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי