מדעים בארכיאולוגיה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 12-10, סמ' א' , בניין 410 חדר 225

סילבוס

מתמחים בארכיאולוגיה בלבד

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי