ארץ ישראל בתקופת המקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג' 16-14, שנתי

סלבוס

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי