הנגב בתקופת המקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א 12-14, סמסטר א'


סילבוס

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי