ארץ ישראל בתקופת המקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 12-10, סמסטר א'


סלבוס

תואר ראשון שנה א - מבוא

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי