ירושלים הקדושה - התגליות הארכיאולוגיות

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
מתוקשב

סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

תואר ראשון שנים ב' ו-ג'

תואר שני ותואר שלישי