ארץ ישראל בתקופת החשמונאים ובית הורדוס

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 16-18 בניין 410 חדר 225

סילבוס

תואר ראשון ושני , שנים ב-ג

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

תואר ראשון שנים ב' ו-ג'

תואר שני ותואר שלישי