מסלול ישיר לתואר שני ותעודת הוראה ב-4 שנים

מסלול ישיר לתואר שני ותעודת הוראה ב-4 שנים

לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוה במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני, בשנת לימודיהם הראשונה, השניה או השלישית. במסגרת זו ילמד התלמיד כ- 40 שעות מלימודי התואר הראשון (מסגרת חד-מחלקתית, כולל קורסים שלמד במקצוע המשני שלו) תוך שנתיים, יחויב להציג הישגים טובים מאוד, ויתקבל ללימודי תואר שני. בתוך ארבע שנים בלבד, יקבל התלמיד תואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה (אם ירצה בכך), בתוספת שנה חמישית לכתיבת תיזה.  המבקשים להצטרף למסלול זה, יפנו ישירות לראש המחלקה