האם התקיימה ממלכת ישראל המאוחדת שכללה את ממלכות ישראל ויהודה, אם כן מה היה גודלה

תאריך: 

======================================================================

שאלה: 

האם התקיימה אי פעם ממלכת ישראל המאוחדת שכללה בתוכה את ממלכות ישראל ויהודה?

מה היה גודלה? והאם היא נחשבה ל"מפותחת" יחסית לממלכות האיזור?

 

אריאל

======================================================================= 

 התשובה:

ד"ר שון זליג אסטר משיב:

 

 

1. סקירה היסטורית ארוכת-טווח:

ברוב התקופות החל מהברונזה המאוחרת עד התקופה ההלינטיסטית,  היתה ממלכה גדולה ששלטה בצורה זו או אחרת על רוב איזורי סוריה-א''י. בימי הברונזה המאוחרת, המצרים שלטו בצורה רופפת.  במחצית השניה של המאה התשיעית, ארם דמשק בראשות חזאל שלטה מצפון סוריה עד גת פלישתים. מהמאה השמינית ואילך, שלטו האמפריות (אשור, בבל, פרס).

ניתן לראות שאכן היה "חור" (ליתר דיוק: פער) בשליטת הממלכות בתחילת תקופת הברזל במאה הי''ב והי''א, וזאת בגלל כניסה של אוכלוסיות חדשות לא''י ופריסה יישובית חדשה שכוללת התישבות בכפרים קטנים וכד'. אך כבר בתחילת הברזל ב' (1000 לפנה''ס) מתגבשת פריסה יישובית חדשה, עם התיישבות בכפרים גדולים ובערים. אין סיבה הגיונית שהפער בשליטת הממלכות יכלול גם את פרק הזמן בין תחילת הברזל ב' לבין אמצע המאה התשיעית. סביר, אם כן, שממלכה זו או אחרת שלטה על רוב שטחי א''י-סוריה בפרק זמן זה.

 

סקירה כזו יכולה ללמד על הסבירות שהיתה ממלכה מאוחדת במאה העשירית, אבל לא יכולה להוכיח את קיומה.

2. ארכיאולוגיה:

קיימת מחלוקת גדולה מאד בין הארכיאולוגים על תיארוך הממצאים באתרים כגון חצור, מגידו, וגזר, המעידים על בניית ערים גדולות ע''י שלטון ריכוזי. הארכיאולוגים מ"אסכולת ת''א" טוענים שמבנים אלו נבנו במאה התשיעית ע''י מלכי הממלכה הצפונית - ישראל. קביעה כזו אמורה לערער את האזכורים בספר מלכים א, פרקים ה וט, על בניית הערים האלה ע''י שלמה, שמלך על כל א''י. לעומתם,  טוענים ארכיאולוגים רבים שהערים האלה אכן נבנו במאה העשירית, ויש כאן ראיה לשלטון ריכוזי במאה העשירית.

 

3. הסיפור התנ''כי:

כידוע, ספר מלכים א, פרקים ב-ג (וגם בפסוקים מסוימים בפרקים ה-י) מתאר את מלכות שלמה על כל ישראל בצורה מליצית וציורית,  אך יש גם קטעים לא-נראטיביים בפרקים אלה, והם מהווים לדעתי בסיס מעניין לשחזור היסטורי של התקופה. בין הקטעים האלה, יש למנות את פרק ד, הכולל רשימה של מושלי מחוזות שהעבירו מס לשלמה . סידור כזה הוא אופייני לממלכה בתהליכי ההתהוות, ויש לכך מקבילות במסופוטמיה. 

 

להערכתי, היתה ממלכה מאוחדת בא'' במאה העשירית, בראשה עמד שלמה, והוא בנה את הערים המוזכרות, אך הממלכה לא היתה מעורבת בכל האלמנטים של החיים של האדם הפשוט. היא גבתה מסים (רכוש ועבודה) ושלטה על קשרי סחר עם מדינות אחרות, בנתה ערים, אך התקיימה זמן קצר יחסית הן בגלל התנגדות של ישראלים לגבית המסים ושל ממלכות שכנות לשליטה על הסחר.

 

 

 

בברכה, 

ד"ר שון זליג אסטר

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן